Marjolijn van Valkenhoef (LNV): “Inzet voor energiebesparing en klimaat is opvallend groot”

Jan van Staalduinen

Leo Oprel was namens het Ministerie van LNV van meet af aan nauw betrokken bij het programma Kas als Energiebron. Enkele maanden geleden zwaaide hij af en droeg hij het stokje over aan Marjolijn van Valkenhoef. “Mijn achtergrond is minder technisch dan die van Leo, maar in mijn vorige functie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hield ik mij al bezig met energietransities en het klimaatvraagstuk. In de glastuinbouw is er op die gebieden al heel veel bereikt”, zegt zij.

Op 11 juli van dit jaar maakt Marjolijn van Valkenhoef de overstap van EZK naar de directie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV. In haar laatste functie bij EZK als beleidsmedewerker regio lag de nadruk op het onderwerp energietransitie en de daarmee verbonden dossiers van LNV. In deze functie legde Marjolijnverbindingen tussen EZK en andere overheden en stakeholders die voor het beleidsthema Energietransitie relevant waren. “Naast provincies en gemeenten kun je daarbij denken aan universiteiten en andere kennisinstellingen, maar ook aan LNV en de Greenports”, licht zij toe. “Zo had ik ook regelmatig contact met Leo. Mijn rol was toegespitst op het samenbrengen van partijen die de energietransities in tal van sectoren samen vooruit konden helpen. Zodra die verbindingen waren gelegd, kon ik er tussenuit stappen en iets nieuws oppakken.”

Energietransitie en klimaat
“Na twintig jaar in diverse functies op gebied van innovatie, kennis en energietransitie gewerkt te hebben voor EZK, had ik zin in een nieuwe werkomgeving”, vertelt Van Valkenhoef. “Ook bij LNV staan de energietransitie, klimaatverandering en innovatie hoog op de beleidsagenda en in mijn nieuwe functie kan ik daar mooi op voortborduren. Dat ik geen agrarische of technische achtergrond heb, schrikt me niet af. Onderzoek en innovatie hebben altijd mijn interesse gehad en ik kan redelijk inschatten wat ondernemers nodig hebben om innovaties in hun bedrijven te kunnen doorvoeren. Binnen het programma Kas als Energiebron mag ik daar namens LNV mede richting aan geven en dat is een mooie, eervolle taak.”

Beoordeling projectvoorstellen
Eén van haar huidige taken – het werkveld van Van Valkenhoef is breder dan alleen glastuinbouw – is het beoordelen van de vele projectaanvragen voor onderzoek en innovatie die Kas als Energiebron jaarlijks ontvangt. “Daarin trekken LNV namens de overheid en Glastuinbouw Nederland namens het bedrijfsleven samen op”, vervolgt de beleidsspecialist Energietransitie. “Met gezamenlijke financiële inbreng en inhoudelijk betrokken ondernemers stimuleren we innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen en faciliteren we kennisuitwisseling. Er liggen stevige doelen en ambities rond de energietransitie in de glastuinbouw. Om die gerealiseerd te krijgen, moeten we kritisch zijn en blijven over de kwaliteit van projectaanvragen. Dat geldt zowel voor ons als voor de betrokken ondernemers, die er zelf immers net zoveel in investeren.”

Excursies
Met haar gesprekspartners binnen Glastuinbouw Nederland heeft Van Valkenhoef inmiddels uitgebreid kennisgemaakt. “Daarnaast ben ik langsgegaan bij  onder andere Wageningen UR en Delphy IC in Bleiswijk en Botany in Meterik om kennis te maken met onderzoekers en te worden bijgepraat over lopende projecten. In de loop van deze week schuif ik aan bij de Masterclass Gerbera, waar ik vooral ondernemers zal spreken. Wat me de eerste maanden echt opviel aan deze sector, is het enthousiasme waarmee innovaties worden aangemoedigd en geïmplementeerd. Die drive kan verklaren waarom er in de glastuinbouw al zo ontzettend veel goede stappen zijn gezet in energiebesparing. Dat kan ook andere sectoren inspireren.”
In februari staat er weer een nieuwe aanvraag voor projectvoorstellen  op de rol en daar bereidt de themaspecialist zich inmiddels op voor. “Wat voor projecten willen we dan, over welke onderwerpen?  Ik zie ernaar uit om daar met Glastuinbouw Nederland over door te praten.”

Meer nieuws