Landbouwtelling en CO2-emissie aangifte 1 maart geopend

Vanaf 1 maart kan de gecombineerde opgave weer worden ingevuld, zo heeft RVO bekend gemaakt. Ook u ontvangt daar binnenkort een uitnodiging voor. Onder de gecombineerde opgave valt de landbouwtelling (areaal, gewas) en de emissieaangifte in het CO2 sectorsysteem.

Bekijk hier het bericht van RVO.

Het is van belang voor de glastuinbouwsector dat de gecombineerde opgave wordt ingevuld om goed inzicht in de sectorontwikkeling te hebben. Zo is het de basis voor de Energiemonitor Glastuinbouw en ook voor beleidsdoorrekeningen van het Planbureau voor de leefomgeving. Daarnaast is er een zeer rechtstreeks belang voor ondernemers die dit voorjaar gebruik willen maken van de subsidieregelingen EHG en MEI. Het invullen van de gecombineerde opgave is een van de subsidievoorwaarden.

Meer nieuws