Kennis- en networkevent AGROS op 5 april: Data en intelligentie in tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij

De huidige samenleving vraagt om duurzame productiesystemen in de glastuinbouw, akkerbouw en veehouderij. De huidige systemen kunnen slechts in beperkte mate aan deze vraag voldoen. De weg vooruit is een transitie naar duurzame, datagedreven intelligente land- en tuinbouwsystemen. In het AGROS-project onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) hoe technologie kan helpen bij deze transitie, op zoek naar cross-overs tussen de sectoren. Via het project 'Naar een autonome kas' van Kennis in je Kas en Kas als Energiebron is de glastuinbouw bij dit onderzoek betrokken. WUR ontwikkelt kennis over de productiesystemen, sensoren om data te genereren en intelligente algoritmen om het systeem aan te sturen op basis van de gemeten data.

Op woensdag 5 april a.s. organiseert WUR een bijeenkomst (in het Engels), waarin belangstellenden worden bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van 'data en intelligentie in de tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij'. Het ministerie van LNV presenteert haar visie op digitalisering in de landbouw en hun actieplan. Resultaten op het gebied van sensoren, visiontechnologie en intelligentie in de verschillende sectoren worden gedeeld en besproken. En WUR laat ook de kasproef zien waar drie komkommergewassen worden aangestuurd door een groep teeltdeskundigen, of autonoom worden aangestuurd door een Digital Twin, of een kunstmatige intelligentie-algoritme op basis van Reinforcement Learning.
Voor meer informatie en aanmelden, zie: Invitation to the network and knowledge event AGROS.

Let op: deze bijeenkomst wordt in het Engels gehouden.

Meer nieuws