KAS2030 in zeven videofilmpjes uitgelegd en toegelicht

Frank Kempkes (WUR)

Het demonstratieproject KAS2030 heeft in de ruim anderhalf jaar dat er nu geteeld wordt laten zien dat er veel meer mogelijk is dan gedacht. Het doel van dit project is de emissie van CO2, water en nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken en uiteindelijk tot 0 te reduceren. In zeven filmpjes praten onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) telers en andere belangstellenden bij over de ervaringen tot nu toe.

Is de glastuinbouw dan al fossiel- en/of emissievrij? Nee zeker nog niet, constateert WUR. Daarvoor zijn soms zeer gewasspecifieke oorzaken te vinden, maar er zijn diverse gewasoverstijgende aspecten die een grote rol spelen.

Ervaringen tot nu toe
In een zevental filmpjes, gericht op de gewassen (aardbei, gerbera, freesia en potanthurium) en de hoofdthema's (energie, water & nutriënten en gewasgezondheid) worden telers en geïnteresseerden bijgepraat over de ervaringen tot nu toe.​ Deze filmpjes zijn te vinden op de projectsite van KAS2030 en het YouTube-kanaal van WUR.

Of klik rechtstreeks op de losse filmpjes van demonstratieproject KAS2030:

KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 1: Water en nutriënten
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 2: Gewasbescherming
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 3: Fossielvrij telen
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 4: Potanthurium
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 5: Freesia
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 6: Gerbera
KAS2030 in 7 stappen uitgelegd 7: Aardbei

Meer nieuws