John van der Voort: 'In tien jaar geleidelijk grote stappen gezet in paprikateelt'

Samen met negen collega’s doet John van der Voort in 2019 mee aan de vervolgcursus HNT voor paprikatelers bij Peter Geelen. In dezelfde groep heeft hij in 2018 de basiscur-sus van Kas als Energiebron gevolgd. John van der Voort teelt in Honselersdijk rode pa-prika’s op 27.000 m2. Hij verwarmt zijn kas met warmte uit een WKK en de kas is voorzien van een enkel scherm, aangevuld met een vast folie in december en januari.

Door de cursus is Van der Voort nog bewuster bezig met het telen met het licht mee: “Op donkere dagen houd ik het bewust wat rustiger in de kas en op lichte dagen laat ik de temperatuur wat verder oplopen. Ook is het schermgebruik toegenomen door eerder te sluiten en later open te gaan in de ochtend.” Van der Voort heeft een goed gevoel overgehouden aan de effecten van de stappen die hij in 2018 heeft gezet.

Forse daling energiegebruik
“Niet alleen door de cursus, maar sluipenderwijs zijn de afgelopen tien jaar de basisprincipes van HNT in de teelt doorgedrongen”, vertelt de teler. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het energiegebruik bij Van der Voort is afgenomen van ruim 40 tot ongeveer 30 m3 aeq/m2 per jaar! Zonder dat dit ten koste is gegaan van de productie, die zelfs nog is toegenomen.

Ervaringen uitwisselen
In de vervolgcursus wil Van der Voort in 2019 de ervaringen met de toepassing van HNT uitwisselen met collega’s. Zo verwacht hij meer inzicht te krijgen in het effect van uitstraling op de teelt. Ook wil hij een betere beeld krijgen welke sensoren en metingen nog toegevoegd kunnen worden op zijn bedrijf.

Meer nieuws