Jasper Oussoren: 'Dit durft niemand in de praktijk'

Jasper Oussoren teelt samen met zijn broer op 11 ha de grove trostomaat Merlice, waarvan de helft belicht. Namens de landelijke commissie Tomaat van LTO Glaskracht Nederland begeleidt hij samen met twee collega’s de proef met tomaat in de 2SaveEnergy kas.

Beter dan in 2015
“In 2015 heb ik ook de tomatenteelt in de 2SaveEnergy kas begeleid. Dat bleek een wat moeizame teelt, waarbij we er nooit de vingers achter hebben gekregen waarom de teelt niet optimaal verliep. Nu in 2017 wordt hetzelfde ras Capricia geteeld, maar wordt veel meer dan voorheen de toepassing van de basisprincipes van Het Nieuwe Telen (HNT) gevolgd."

1+1=3
De grote verschillen met de praktijk zijn het toelaten van hoge dag temperaturen om CO2 en vocht binnen te houden en het weglaten van de voornacht door de kas geleidelijk te laten afkoelen. "Het verbaast ons dat met de hoge etmaaltemperaturen die hier een gevolg van zijn, toch zo’n sterk gewas is neergezet. De verwachting is dat met dit gewas straks ook onder zomerse condities de ramen geknepen kunnen worden en hoge CO2 en vocht waarden kunnen worden gerealiseerd, daarmee wordt 1+1=3."

Planttemperatuur en vpd
"Het leuke is dat er nu keuzes gemaakt worden die niemand in de praktijk zou durven. Op mijn eigen bedrijf kijk ik al wel naar de plantemperatuur en de verdampingsdruk (vpd en daar leer je al veel beter mee sturen. Net als in de proef hoop ik hier mee beter gebruik te maken van de beschikbare CO2."

Plantbelasting sturen
"Het sturen van de plantbelasting is ook onderdeel van de teeltstrategie volgens HNT, maar dat is lastig met Capricia. Je wilt niet minder dan vijf vruchten aan een tros hebben en het wegbreken van een tros tussendoor verstoort het evenwicht. Misschien hadden we in de proef met een iets ruimere plantafstand moeten beginnen.”

Tip: Bekijk ook eens de weblectures 3, 10 en 11

Meer nieuws