Inschrijven voor basiscursus Het Nieuwe Telen 2019/2020

Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron organiseren voor het zevende jaar de kennismaking met een andere kijk op telen. Meer dan 600 telers hebben eerder de cursus Het Nieuwe Telen (HNT) gevolgd die bestaat uit 8 bijeenkomsten verspreid over het jaar.

90% tevreden
Deelnemers geven aan de cursus te waarderen voor de inzichten bij het schermen tegen uitstraling, het werken met absoluut vocht bij het beheersen van vocht in de kas en het terug dringen van schermkieren. Voor de meeste deelnemers is het kijken met een andere blik naar de plant verfrissend, mede daarom geeft bijna 90% van hen aan dat de cursus aan de verwachtingen heeft voldaan.

Toepassing in de praktijk
Tijdens de cursus worden de basisprincipes van HNT behandeld. Er wordt veel aandacht gegeven aan de praktische toepassing van HNT en wat daarbij komt kijken. De cursus wordt gegeven door een van de volgende vier docenten: Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management), Peter Geelen (Plantmonitoring.nl), Hans Pronk (Pronk consultancy) en Annemiek Bosma (Binnendijk Teeltadvies). De kosten bedragen € 725 voor 8 middagen, medewerkers kunnen 50% subsidie via Colland ontvangen.

Cursus van start in september
De eerstvolgende groep start op dinsdag 24 september (deze groep is inmiddels vol). De volgende groepen starten o.a. in november 2019 en op 21 januari 2020. Meestal komen de groepen bij elkaar in Zoetermeer, maar op aanvraag is een andere locatie ook mogelijk. Zo is er op dit moment een groep in voorbereiding voor de kop van Noord Holland.

Gemengde groepen
De basiscursus HNT is geschikt voor teeltmanagers en telers van alle teelten, de samenstelling van de groepen is meestal gemengd met diverse teelt achtergronden. Bij de vervolgcursus HNT vindt de indeling wel naar teelt plaats.

Aanmelden
Voor meer informatie over de basiscursus HNT kunt u terecht op de website van kas als energiebron of vul direct het aanmeldformulier in. U kunt zich ook contact opnemen met Aat Dijkshoorn, adijkshoorn@spam-protectltoglaskracht.nl of bel 06 816 136 17.

Meer nieuws