‘Incompany-training’ is toegevoegde waarde in traject Het Nieuwe Telen

Als een van de eerste bedrijven volgt een groep teeltmedewerkers van Beekenkamp Plants uit Maasdijk een zogeheten Incompany-training in het kader van Het Nieuwe Telen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op een unieke locatie, als gevolg van de coronarichtlijnen. Dimitri Beekenkamp is positief en ook Robert Solleveld, programmamanager Het Nieuwe Telen, ziet een groeiende belangstelling voor deze vorm van kennisoverdracht.

Meer grip krijgen op gesignaleerde problemen in de teelt. Dat was de directe aanleiding voor Beekenkamp Plants om het initiatief te nemen voor een interne cursus Het Nieuwe Telen. “In eerste instantie ben ik data gaan verzamelen om vervolgens een eigen teeltstrategie te ontwikkelen”, zo opent Dimitri Oosterwijk, verantwoordelijk voor onderzoek en kwaliteit bij Beekenkamp Plants. “Via Tuinbouw Jongeren Westland heb ik in die periode een bijeenkomst over Het Nieuwe Telen bijgewoond. Daar constateerde ik dat andere bedrijven soortgelijke problemen ervaren. Verdere verdieping leverde mooie aanknopingspunten op. Vandaar mijn verzoek aan de programmamanager om een aparte cursus voor twaalf teeltmedewerkers van ons bedrijf op te zetten. Reden om de cursus op deze manier in te richten, was omdat ten tijde van de cursusaanvraag er alleen online bijeenkomsten werden georganiseerd. Dan loop je het risico dat de interactie uitbliift. Het is doorgaans beter en leuker om in een fysieke omgeving bij elkaar te komen. Nu hebben we inmiddels drie bijeenkomsten achter de rug in de kerk in Maasdijk. Daar kunnen we de COVID-richtlijnen prima naleven en toch als groep bij elkaar komen.”

Bredere discussie
De eerste sessies leverden direct mooie inhoudelijke discussies op. Kernvragen daarin waren: wat meet je in je gewas, hoe meet je dat en waarom. Die vragen zijn zeker voor een grootschalig opkweekbedrijf als Beekenkamp Pants van essentieel belang. Er wordt immers een enorme diversiteit aan gewassen geteeld, zowel warme als koude opkweek. “Daarom heeft deze aanpak voor ons meer waarde dan wanneer we aansluiten bij een groep paprika- of tomatentelers. De discussie wordt voor ons breder getrokken.”
Hoe meer teelten, hoe meer vragen, analyseert ook Robert Solleveld. “De gesprekken leren echter dat plantfysiologie universeel is. Dat is ook het uitgangspunt van docenten Jan Voogt en Peter Geelen. Zij leggen uit hoe het werkt en brengen de fysiologische inzichten over op de teeltmanagers. Vervolgens is de uitdaging voor de cursisten om die kennis te vertalen naar hun eigen teelt of teelten.”

Zeer praktijkgericht
Binnen zijn netwerk had Dimitri al goede geluiden gehoord over de cursus Het Nieuwe Telen. “Daar sluit ik me zeker bij aan. Het lesmateriaal is zeer praktijkgericht met goede voorbeelden. De discussies die daaruit volgen zijn beslist een grote meerwaarde.”
Robert Solleveld reageerde uiteraard zeer enthousiast op het verzoek van onder andere Beekenkamp om binnen het bedrijf een cursus over Het Nieuwe Telen te organiseren. “Ik verwacht dat dit voor meer bedrijven interessant zal zijn. Dat neemt niet weg dat de vertrouwde telersgroepen over Het Nieuwe Telen zeker zullen blijven. De ideale volgorde is wellicht dat bedrijven eerst intern het kennisniveau verder op orde brengen en dat teeltmedewerkers vervolgens in gewasgroepen van Het Nieuwe Telen hun visie en ervaringen delen met collega’s op andere bedrijven.”

Klik hier voor het cursusaanbod van de Academy van Kas als Energiebron.

Meer nieuws