Hortisensor geschikt voor meting lichtrendement phalaenopsis

Govert Trouwborst (Plant Lighting)

Het meten van de lichtbenutting in kassen via chlorofyl-fluorescentie maakt het mogelijk om belichting, schermstand en soms ook CO2-dosering (onder andere phalaenopsis) af te stemmen op de plant. Doel van dit project was het voor de glastuinbouw praktijkrijp maken van sensoren die op basis van chlorofyl-fluorescentie de lichtbenutting ‘live’ meten in een kas.

Dit maakt elektrabesparing mogelijk door belichting alleen in te zetten als het effectief door het gewas wordt benut. Verder bevordert de toepassing een optimale benutting van daglicht: niet eerder schermen dan nodig, maar wel op tijd om lichtstress te vermijden. De ‘Hortisensor’ dient robuust, betaalbaar en eenvoudig toepasbaar te zijn.

Patroon van meetwaarden
De werking van de sensor werd onderzocht bij phalaenopsis (CAM-plant) en tomaat (C3-plant). Er zijn tests op labschaal uitgevoerd bij Plant Lighting in Bunnik en bij SO Natural (phalaenopsis) en bij Delphy Improvement Centre (tomaat). Tevens was er een begeleidingscommissie van phalaenopsistelers als ‘sparringpartner’ vanuit de praktijk. Met hun wensen en eisen is rekening gehouden in het ontwikkeltraject.
Bij afronding van het project zat er een 5-10% afwijking in de metingen van het lichtrendement van genoemde gewassen tussen de prototypes van de Hortisensor en de als zeer betrouwbaar bekendstaande LI-COR fotosynthese-meetapparatuur. Bij phalaenopsis gaat het primair om het patroon van de meetwaarden over de dag, waardoor uitputting van de malaatpool zichtbaar wordt.

Doorontwikkeling
Het betreft een kwalitatieve respons en dit bleek goed te meten. Voor inzet van de Hortisensor bij tomaat is een kwantitatief zuiverdere meting wenselijk. Dit omdat die data een opstap bieden om gewasfotosynthese te berekenen en dienen als beslissingsondersteuning om lampen al dan niet af te schakelen. Daarvoor is nog enige doorontwikkeling van de sensor nodig.
Het ontwikkeltraject werd uitgevoerd in samenwerking met Sendot. Dit bedrijf ontwikkelde de hard- en firmware van de sensor. Plant Lighting fungeerde als kennisleverancier voor het meetprotocol en testte de gebouwde prototypes.
Het project is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Potorchidee.

Meer nieuws