Hoofdrol voor warmtepomp op weg naar fossielvrije tomatenteelt

De BCO van het project ‘Op weg naar een fossielvrije tomatenteelt’ kwam op woensdag 14 augustus bij elkaar voor de aftrap. Het gewas is op woensdag 7 augustus geplant, het ras is Merlice geënt op Maxifort. Er is gestart met een plantdichtheid van 2.5 stengels/m2 en er is direct een dief aangehouden om naar een afstand van 3.0 stengels/m2 te gaan. Een week na planten was de eerste bevinding dat het gewas mooi slank stond.

Dit project bouwt voort op de resultaten en kennis van het project ‘Totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt’. Daarin werd, door het inzetten van actieve ontvochtiging, gestreefd naar een minimale input van fossiele brandstof. Aan het einde van de teelt stond de teller voor het gasverbruik op 9.6 m³/m². De totale warmtevraag van de kas was 30.6 m3/m2 zodat gemakkelijk kan worden uitgerekend dat de warmtepomp, 21 m3 aan aardgas equivalenten heeft geleverd. Daarmee was de bijdrage van de warmtepomp in het afgelopen jaar 69%. Hiervoor had de pomp 46 kWh elektriciteit per m2 nodig. Voor het totaalplaatje voor de verwarming betekent dit dat de warmtevraag in de afgelopen teelt voor 31% door de ketel is ingevuld, 15% door elektriciteit en voor de resterende 54% vanuit de voelbare en latente warmte die met het ontvochtigingssysteem uit de kas is geoogst.  

Optimale inzet
Gedurende de teelt is veel gekeken naar de optimale inzet van het ontvochtigingssysteem. Dit betekent enerzijds een gebalanceerde energieverzameling (niet meer, maar natuurlijk ook niet minder dan nodig), maar anderzijds moet dit samengaan met een goede gewasontwikkeling.
Gedurende de winter heeft het gewas veel last gehad van bladranden, die werden toegeschreven aan té intensief gebruik van de ontvochtiging. De mate van de inzet van het systeem, werd daarom in verschillende fases van de teelt op- en afgeschakeld om te kijken hoe het gewas reageerde. Het teeltresultaat kwam uiteindelijk uit op 93 kg/m2 verkoopbare kilo’s. Afgezet tegen de hoeveelheid assimilatiebelichting die is toegepast, was dit iets lager dan de prognose. De houdbaarheid en de uitgroeiduur van de vruchten weken echter niet af van de praktijk.

Hybride belichtingssysteem
Doelstelling voor komende teelt is om 80 tot 90% van de verwarming te realiseren met de warmtepomp. Voorwaarden hiervoor zijn: intensief schermen, het bewust inzetten van de buizen en maximaal terugwinnen van latente warmte. Dit vraagt ook aandacht voor de inzet van CO2. Afgelopen teelt is het energiescherm gedurende 2.900 uur gesloten geweest. De actieve ontvochtiging versterkt hierbij het gesloten houden van het scherm, dat vervolgens bijdraagt aan meer isolatie en minder warmteverlies. De afdeling is uitgerust met een hybride belichtingssysteem die bestaat uit: 115 µmol/m2/s Son-t belichting, 52 µmol/m2/s topLED en 60  µmol/m2/s tussenLED. Daarnaast moet het houtvezelsubstraat, in combinatie met ion-specifieke opnameanalyses, bijdragen aan een optimale teelt.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint Gobain Cultilene, Van Dijk heating, Ludvig Svensson, Hortilux, Hoogendoorn, 2grow, De Ruiter en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws