Hogescholen onderzoeken invoering Het Nieuwe Telen

Aat Dijkshoorn

Studenten van hbo en mbo gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers.

Deze nieuwe impuls helpt HNT nog meer onder de aandacht te brengen bij telers. Steeds meer telers ervaren de voordelen van de toepassing van basisprincipes voor hun gewas of teelt.

Nieuw onderwijsmateriaal
Bij het project zijn de vier groene hogescholen, Aeres, HAS, Inholland en Van Hall Larenstein, betrokken. Het mbo is aangehaakt via het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het onderzoek gaat de komende twee jaar lopen en versterkt het onderzoek en cursusaanbod dat vanuit het programma ‘Kas Als Energiebron’ is gedaan. De vier hogescholen sluiten zich daarom aan bij regionale initiatieven en lerende netwerken op het gebied van HNT in hun regio.
Naast het directe effect op betrokken tuinders en bedrijfsadviseurs, levert het onderzoek nieuwe informatie op over hoe HNT nog breder kan worden omarmd door telers in Nederland. Ook leidt het project tot nieuw onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo.

Optimaal teeltresultaat
Naast het hbo- en mbo-onderwijs zijn Wageningen University & Research, Delphy, KAE/Letsgrow, Proeftuin Zwaagdijk, brancheorganisaties, toeleveranciers en diverse glastuinbouwbedrijven betrokken. Door deze samenwerking is binnen het project de gehele kennisketen aangesloten.
HNT stelt de plant centraal door te zorgen voor een optimale plantbalans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van kasklimaat en plantfysiologie. Samen met een verandering in het gedrag van de teler, leidt dit tot een optimaal teeltresultaat met van nature sterke en weerbare planten. Als neveneffect leidt het tot besparing van energie. 

Duurzame agrarische sector
Het ministerie van LNV, Regieorgaan SIA en de vier groene hogescholen zijn samen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen gestart, dat gericht is op een omslag naar een duurzame agrarische sector. Dit project, waarvoor 1,5 miljoen euro subsidie wordt verleend, wordt hieruit gefinancierd. In 2019 werden vanuit dit programma al onderzoeken op het gebied van duurzame veehouderij en bodembeheer gefinancierd.

Meer nieuws