Hoe berekent u bladoppervlakten?

De grootte van het bladoppervlakte per m2 kasgrond (LAI – Leaf Area Index) komt steeds meer in de belangstelling te staan door Het Nieuwe Telen.

De LAI kan eenvoudig berekend worden:

LAI = aantal bladeren per stengel * aantal stengels/m2 * bladoppervlakte

Door de lengte en de breedte van bladeren te meten kan het bladoppervlak als volgt berekend worden:

bladoppervlakte = lengte * breedte * factor

De factor is afhankelijk van de bladvorm. Deze verschilt per gewas en/of ras.

Om een betrouwbare berekening te kunnen maken van de bladoppervlakte is in opdracht van Kas als Energiebron bij het Improvement Centre in juli de factor bepaald voor verschillende gewassen. Wanneer de vorm van het blad sterk verandert gedurende het groeiseizoen, verandert de factor ook mee. Dat is dit jaar niet meegenomen in de metingen.

Hieruit bleek dat bij komkommer, paprika en aubergine een heel betrouwbare relatie bestaat tussen de lengte en de breedte en het bladoppervlakte. Bij twee tomatenrassen was de variatie veel groter vanwege de samengestelde bladeren. Bij aubergine is de factor gelijk voor de bladeren van de hoofdstengel en bladeren van de zijstengel.

Met onderstaande factoren kunt u eenvoudig de bladoppervlakte van uw gewas berekenen:

GewasRasFactor
KomkommerProloog0,61
PaprikaMaranello0,55
TomaatMerlice0,29
TomaatDaltari0,25
AubergineBeyonce0,65

 

Bekijk hier een overzicht van foto's waarop te zien is hoe de lengte en breedte van het blad gemeten is.

Meer nieuws