‘Het streven is met minder gas toch hogere productie’

Zinvolle discussies en voldoende stof tot nadenken, dat zijn voor komkommerteler Jack Coolen uit Ell waardevolle elementen van de cursus Het Nieuwe Telen. Niet voor niets is hij inmiddels begonnen aan het vervolgtraject. “Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom je dichter bij het doel om met minder gas een hogere productie te halen.”

Jack Coolen teelt op 37.000 m2 komkommers in het Limburgse Ell. Sinds anderhalf jaar bestaat 1 ha uit hogedraadteelt, waar in het verleden nog een herfstteelt tomaten onderdeel was van het teeltplan. In zijn kas hangt één energiescherm. “Ik heb eenvoudigweg geen ruimte voor een tweede scherm, links en rechts hangt de tralie vol”, legt Coolen uit. “Maar het brandvertragende scherm dat er nu hangt, voldoet prima.”

Rustiger telen
De kennis uit de cursus HNT heeft ertoe geleid dat Coolen nu wat rustiger teelt. “Dat is lastig genoeg bij komkommer. Ik stuur meer met de ramen open, waarna de buis moet volgen. Het kan immers soms net wat te vochtig worden in de kas, waardoor de kans op Botrytis en Mycosphaerella toeneemt. De gekozen aanpak is vaak bedrijfsspecifiek. Theorie en praktijk matchen niet altijd in de hogedraadteelt”, zo is zijn ervaring.
Essentieel is dat de komkommerteler alerter teelt en niet automatisch de minimumbuis aanzet. “Ik laat het scherm wat vlotter dichtlopen en durf het langer dicht te laten liggen. Tien jaar geleden trokken we het scherm al open bij het eerste streepje licht, maar nu wacht ik langer, mede om kouval te voorkomen.”

Op één lijn
Coolen houdt zijn scherm ’s avonds voor 80% dicht op uitstraling. Doel is de plant wat warmer en actiever te houden. Zijn filosofie hierachter is dat de plant de suikers dan beter verdeelt. Wat hem in de praktijk wel opvalt, is dat er verschillen zitten in de uitstralingsgegevens van een Priva en een Hoogendoorn-computer. “Dat maakt het lastiger om te sturen en om te vergelijken met collega-telers. Fabrikanten zouden wat dat betreft op één lijn moeten zitten.

Verleidelijk
In de vervolgcursus wordt ook nadruk gelegd op de watergeefstrategie in relatie tot scherming, zegt Coolen. “We hebben een hele gemengde groep en dat levert interessante verhalen en ervaringen op; iedereen heeft zijn eigen visie en dat geeft stof tot nadenken. De cursus is vooral ook een ‘oh ja’ en ‘aha’ ervaring, met zinvolle discussies als resultaat. Anders dan bij de ‘gewone’ studieclub ga je meer de diepte in, je kunt beter spiegelen. Het is ook goed om na te denken en te onderzoeken of oplossingen uit andere teelten bij jou ook kunnen worden toegepast.”
Zijn streven is bovenal om met minder gas, toch een hogere productie te halen. “Met de huidige lage gasprijzen is het verleidelijk om de minimumbuis meer in te zetten, maar dat is een kortetermijnstrategie. Voor de langere termijn moeten we verstandiger omgaan met fossiele brandstoffen, of we dat nou leuk vinden of niet.”

Kijk hier voor meer informatie over het cursusaanbod van Het Nieuwe Telen

Meer nieuws