Stand van zaken HNT-onderzoek paprika

In week 20 is alweer geoogst van het derde zetsel in de Paprikaproef Het Nieuwe Telen (HNT) bij Delphy Improvement Centre. De plant staat vanaf het eerste zetsel prima in balans waardoor eenvoudig te sturen is. De eerste weken van de teelt is weinig verschil gemaakt met de praktijk omdat daar ook veelal met twee schermen wordt gestart.

Vanaf januari is het verschil met de praktijk eigenlijk vooral gemaakt in het moment dat de schermen moeten openen of sluiten. Het eerste scherm wordt geopend bij een instraling van 100W en het tweede scherm mag pas worden geopend bij een verschil kleiner dan 4 graden tussen de stooktemperatuur en de temperatuur boven het doek. Dit resulteerde erin dat op ochtenden waar de buitentemperatuur rond het vriespunt lag het tweede doek soms pas openging bij 400W of 500W. Deze strategie kon worden toegepast omdat de plant vanaf zetsel één prima in balans staat. Er was een goede spreiding tussen de planten onderling zodat er geen sprake was van een volgeladen plant die niet wil groeien totdat het zetsel eraf is.

Het sluiten van het doek gebeurt op straling onder de 100W. Ongeacht de buitentemperatuur. Hierdoor wordt de nachttemperatuur heel langzaam bereikt en is minder buis nodig om de stooklijn van 19 graden vast te houden.

Om meer inzicht te geven in de werkelijke hoeveelheid uitstraling is een nettostralingsmeter geïnstalleerd. Deze meter meet zowel de uitstraling van de grond naar het kasdek als de netto instraling. Hierdoor zien we in de nachtperiode, dat ondanks dat er twee schermen dicht liggen, er nog steeds een negatieve uitstraling is. Door deze meter kan het openen en sluiten van het scherm beter worden gemonitord.

Op dit moment staat er een praktijkwaardig gewas met een gelijkwaardige productie en uitgroeiduur. Er is nog geen sprake van binnenrot. De komende weken gaan we dit monitoren.

De proef wordt mede gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Ook Svensson en Saint-Cobain Cultilene (de substraatmatten) dragen bij aan dit onderzoek.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws