Het Nieuwe Telen op stoom naar fossielvrij met meer rendement

Medio juni viel de special van Onder Glas met als thema Het Nieuwe telen op de mat. De dynamiek die daarvan af spat doet de Plant Empowerment Academy deugd. De vele jaren van stimuleren, onderzoeken en communiceren door Kas als Energiebron werpen ongekende vruchten af. Producten worden beter en sterker, 30-40% minder gasinzet, drie keer zoveel schermuren, meer grip op kasklimaat, meer rust door autonome regelingen. En een teler die stelt: ‘Het Nieuwe Telen maakt mijn beroep een stuk interessanter.’

In al deze verhalen loopt de rode draad van het telen met een constante RTR (temperatuur – licht verhouding), verticale luchtbeweging en een betere monitoring.

Balans met constante RTR
Kwaliteitsproblemen zijn opgelost in de kamerhortensia’s door de plant meer in balans te gaan telen met een constante RTR. Een voorbeeld waarin een robuuste methode om het verbruik van assimilaten (etmaaltemperatuur) elke dag in een constante verhouding te realiseren ten opzichte van de gerealiseerde lichtsom (aanmaak van assimilaten). De RTR blijkt ook het handvat om stralingsafhankelijk te belichten of vormt de basis van generatieve of vegetatieve strategie, waardoor autonoom telen weer een stapje dichterbij komt.

Intensief schermen voor plantgezondheid
Verticale luchtbeweging in plaats van stoken is een terugkerend thema in de reeks van artikelen. Dat dit zelfs in een koude teelt als aardbei 30-40% energie bespaart op gasinzet spreekt boekdelen. Maar het kan zelfs zo ver gaan dat de groeibuis boven het gewas er inmiddels uit gesloopt is bij een teler. Een ander ziet vervolgens verticale luchtbeweging meer voor de hand liggen dan actieve ontvochtigingsinstallaties. Plantactiviteit staat centraal. Investeringen in (kennis van) Het Nieuwe Telen wordt belangrijker gevonden dan investeren in technieken voor het ‘oude’ telen. Verticale luchtbeweging is een must, wordt beaamd. Dat intensief schermen samen gaat met een beter product komt in meerdere artikelen terug. ‘Kieren is gewoon ouderwets’ en daarmee is het afscheid van de schermkier ook een feit. Het aantal schermuren verdrievoudigen is een hele prestatie. Dat het scherm niet altijd 100% gesloten hoeft te worden blijkt in de komkommerteelt waar geen Mycosphaerella meer voorkomt door consequent (80%) te schermen tegen uitstraling.

Meer mans met monitoring
In alle artikelen is men het er over eens dat je niet meer af moet gaan op je groene vingers of onderbuikgevoel. Meer grip door een betere monitoring komt in de artikelen voorbij. Met daarbij onder andere de meetbox boven het scherm als belangrijkste instrument om de plantgezondheid te bevorderen. Met deze meetbox kan kouval worden voorkomen, de juiste schermstand voor schermen tegen uitstraling worden bepaald en optimaler vocht worden afgevoerd. Allemaal zaken waarmee de plantgezondheid en productkwaliteit gebaat is.
Al deze punten onderschrijven dat door toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen/ Plant Empowerment een beter teeltresultaat hand in hand gaat met energiebesparing en een hoger rendement. En dat het leven van een teler niet alleen gemakkelijker, maar ook interessanter wordt.

De Plant Empowerment Academy wenst Kas als Energiebron veel energie toe om de koers van het programma Het Nieuwe Telen krachtig voort te zetten. Fossielvrij telen met meer rendement ligt binnen handbereik.

Meer nieuws