‘Grootste winst HNT is meer begrip van de plant’

Energiebesparing is niet het doel. Daarin heeft hij de grenzen al min of meer bereikt. Nieuwsgierigheid en leergierigheid om zijn teelt en bedrijf stapje voor stapje verder te optimaliseren, zijn de reden waarom Marco Evers van anthuriumbedrijf Evanty uit Moerkapelle inmiddels bezig is met de tweede vervolgcursus van Het Nieuwe Telen. “Het begrijpen van de plant, dat vind ik de grootste meerwaarde.”

Evanty is niet zomaar een anthuriumbedrijf. Het teelt namelijk zowel snij- als potanthuriums met tussen de 25 en 30 verschillende rassen. Gedurende veertig weken worden er anthuriums gesneden, waarna de planten zes weken rust krijgen om opnieuw in bloei te komen. De volle planten met sierlijke, kleinbloemige anthuriums worden vervolgens als potplant verkocht.
Marco Evers houdt zich binnen het bedrijf bezig met de teelt. “De teelt heeft mijn bijzondere interesse, vandaar dat ik middels de cursussen van Het Nieuwe Telen mijn kennis op peil wil houden en verder vergroten.” Binnen zijn cursusgroep wisselt hij kennis en ervaring uit met meerdere potplantencollega’s, maar ook van de ervaringen van glasgroentetelers steekt hij het nodige op.

Interpreteren van cijfers
“Groentetelers hebben de laatste tijd de meeste stappen gezet in Het Nieuwe Telen, met meer schermen en minder minimumbuis. Potplantentelers boeken minder winst in energiebesparing, omdat we zeker in schaduwplanten toch al veel schermen”, zo analyseert Evers. Hij heeft vooral profijt van het interpreteren van cijfers, de ervaringen van collega’s en het betere inzicht in de plant. “Wanneer ervaart de plant stress, wat is VPD, dat vind ik zeer leerzaam.” Wat hij nu nog aan energie bespaart – die winst zit vooral in de randuren van het schermgebruik – noemt hij mooi meegenomen. “Vanwege de mogelijkheid van kostenbesparing hebben we daar jaren geleden al extra aandacht aan besteed. De combinatie van schermdoeken en folie is in de anthuriumteelt een bekende combinatie.”

Kennisuitwisseling
Toch heeft hij wel degelijk veranderingen aangebracht in zijn teeltwijze. “De volgorde is veranderd”, zo geeft Evers aan. “In het verleden handelde je van beneden naar boven, nu andersom: eerst luchten, dan een kier in het scherm en dan stoken.”
Hij hecht veel waarde aan kennisuitwisseling, omdat de glastuinbouw daar groot door is geworden. “Dat aspect moeten we met elkaar koesteren.” De anthuriumteler noemt ontvochtiging als actueel voorbeeld. “Dat is een interessante ontwikkeling, waarbij ervaringen van collega’s en eigen testen de basis moeten leggen voor een eventuele investering. Ik zie diverse voordelen op teelttechnisch gebied en het is ook een plus dat water en warmte kunnen worden hergebruikt. Maar hoe de voordelen zich verhouden tot de investeringskosten, daar heb ik nog onvoldoende zicht op. Wellicht dat kennisdeling op korte termijn de antwoorden geeft op mijn vragen.”
Ook geïnteresseerd in een cursus of materiaal om aan de slag te gaan met HNT of met weerbaar telen? Klik hier.

Meer nieuws