Glastuinbouw Nederland en LDE Centre for Sustainability gaan samenwerken aan afstudeerlab

Robert Solleveld

Op woensdag 19 juni bekrachtigden Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, Robert Solleveld namens Kas als Energiebron en Jan van den Ende, namens het LDE Centre for Sustainability, een samenwerkingsovereenkomst voor een afstudeerlab. De glastuinbouw bundelt haar krachten met drie universiteiten: Leiden University, Delft University of Technology and Erasmus University Rotterdam vanuit een gezamenlijk doel: het versnellen van de energietransitie.

Intentie langdurige samenwerking
De samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek betreft in eerste instantie het studiejaar 2024-2025. Beide organisaties spreken de intentie uit voor een langduriger samenwerking. Adri Bom-Lemstra: “De glastuinbouw zet al bijna 20 jaar stappen op het energietransitiepad met het innovatieprogramma Kas als Energiebron. Met deze stap verbinden we ook onderwijs en onderzoeksactiviteiten van deze drie vooraanstaande universiteiten aan het energiedoel van de glastuinbouw: energieneutraal in 2040. En daar kijken we naar uit.”

Meer nieuws