Gewas en energie in balans bij ‘Fossielvrije belichte tomaat’

Lisanne Helmus en Henk Kalkman, Delphy

Na acht weken telen zijn de eerste tomaten geoogst in het project ‘Fossielvrije belichte tomaat’ bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. De BCO is tevreden over de stand van het gewas op dit moment. Energetisch staat de teller op dit moment op 0,3 m3/m2 netto warmte input.

In de eerste weken van de teelt was het wat zoeken naar de inzet van het ontvochtigingssysteem. In die periode blijft het vocht over het algemeen gemakkelijk onder de ingestelde grenswaarde, waardoor de ontvochtiging beperkt kan worden benut. Om in deze fase van de teelt de warmtevraag en oogst in de kas in balans te krijgen, is het systeem de eerste paar weken op de dag ingezet met een koelfunctie.
Nu het gewas een volwaardige LAI heeft bereikt en de inzet van de belichting en schermen toeneemt, is de regeling weer ingezet op basis van VD. De eerste acht weken van de teelt heeft dit geresulteerd in een totale warmtevraag van 4,58 m3/m2 en een koude oogst van 4,26 m3/m2. Het verschil is met name ontstaan in de eerste twee weken van de teelt, waarbij op basis van de sturing op vocht te weinig werd geoogst. De afgelopen vier weken kon de warmtepomp de volledige warmtevraag van de kas invullen.

Handhaven gewasstand
Gewastechnisch zijn de telers op dit moment ook tevreden. Het vruchtgewicht van de eerste tros was ruim 155 gram en de bloeisnelheid is stabiel met wekelijks 0,9 tros/plant. Nu het buitenlicht snel afneemt en de plantbelasting de komende week nog iets gaat oplopen, is het aantal belichtingsuren snel opgeschroefd. Eind week 40 werd de belichting voor veertien uur per dag ingezet. De etmaaltemperatuur wordt hierbij afhankelijk van het licht afgebouwd, met afgelopen week een etmaal van gemiddeld 20,5°C.
De komende periode wordt de uitdaging om de huidige gewasstand te handhaven met het afnemende buitenlicht. De onderzoekers moeten daarbij, met name op het houtvezel substraat, ook een stuk sturing gaan vinden in de watergiftstrategie en EC. Het energiescherm heeft een duidelijke functie aan het begin en einde van de dag met betrekking tot de kastemperatuur en het warmteverlies. Met dit in het achterhoofd is het de  komende weken de uitdaging om het gewas voldoende generatief te houden met een goede bloemkwaliteit.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren ook Saint Gobain Cultilene, Van Dijk heating, Ludvig Svensson, Hortilux, Hoogendoorn, 2grow, De Ruiter en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws