Gevers Planten over project Perkplanten Fossielvrij: ‘Boeiende zoektocht naar optimale balans’

Het telen van fossielvrije en compacte perkplanten is mogelijk. Dat concludeerden de onderzoekers van Delphy eind vorig jaar na een bezoek van de telers uit de BCO aan de proef ‘Perkplantenteelt fossielvrij’ van Kas als Energiebron in Bleiswijk. Jochem van Zoggel maakt namens Gevers Planten uit Asten-Heusden deel uit van de BCO. Hij noemt het een uitdaging om verschillende soorten perkplanten compact te houden en tevens energie te besparen. “Waar ligt het omslagpunt, dat is de essentiële vraag.”

Jochem is al 25 jaar werkzaam bij Gevers Planten, waar hij verantwoordelijk is voor teelt en productie. Het bedrijf teelt een breed assortiment bloeiende pot- en perkplanten in diverse afdelingen. De reden waarom hij de proef naar het fossielvrij telen van perkplanten nauwgezet volgt, is meerledig. “Enerzijds is er best veel energie nodig om perkplanten op tijd klaar te hebben voor de markt. Die energie wordt bovendien duurder, mede als gevolg van energiebelastingen. Anderzijds moeten we op zoek naar andere manieren om de planten compact te houden, aangezien chemische remmiddelen meer en meer verdwijnen.”
De strengere wetgeving dwingt telers op zoek te gaan naar alternatieven. Dus is de zoektocht gericht op het optimaal kunnen sturen van de planten, waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken naar de kosten. “Daar komt bij dat we gedurende het jaar verschillende gewassen in het bedrijf hebben staan. De ideale oplossing moet dus breed toepasbaar zijn. Het gaat om de juiste balans tussen investeringen en het gewenste rendement.”

Meer buitenlicht benutten
Het is volgens de teeltspecialist inmiddels wel duidelijk dat het mogelijk is om fossielvrij mooie compacte perkplanten te kunnen telen, maar uit oogpunt van kosten en investeringen is dat vooralsnog niet haalbaar. “Vorig jaar werd er met een hoeveelheid licht geteeld die nu nog niet reëel is voor de meeste teeltbedrijven. Het zoeken is naar het ideale omslagpunt voor verschillende soorten en in de gewenste tijd van het jaar. Alle soorten hebben rem nodig, maar in de zomer veel minder. Vanwege de kortere teeltduur zijn de planten dan sowieso wat compacter.”
Jochem constateert dat het PAR-perfect scherm in de kassen bij Delphy erg belangrijk is. “We zien wel dat je niet onbeperkt licht kunt toevoegen. Dat vereist onder andere meer bevochtiging.” Bij Gevers Planten is het vizier dit jaar gericht op het meer met het seizoen mee telen en meer buitenlicht te benutten. “Met de dubbele schermdoeken kunnen we energie binnenhouden. Te weinig licht onder het scherm compenseren we nu met SON-T lampen. Vraag is of we met het optimale LED-spectrum het gewenste resultaat halen. Dat geeft dan zeker een mooie besparing.” Jochem verwacht dat veel bedrijven binnen twee tot vijf jaar deze stap kunnen maken. “Er komt steeds meer keuze in LED’s, ook het kennisniveau stijgt voortdurend, terwijl er ook meer leveranciers op de markt komen. Dat biedt perspectief uit kostenoogpunt. Wij kijken ook of de huidige installatie een-op-een te vervangen is; dat scheelt ook in de kosten.”

Uitdagende puzzel
Tot slot geeft Jochem van Zoggel aan dat hij hoopt de meeste winst te kunnen boeken in de opteeltfase van de perkplanten. “Als we op een – bij voorkeur – fossielvrije manier beter ontwikkelde planten kunnen realiseren, dan sorteert dat effect in het vervolgtraject bij volveldsgewas. Het is namelijk een utopie om de hele kas vol te kunnen hangen met LED’s, maar in de opteelt kunnen we wel werken met belichting. Het is een boeiende en uitdagende puzzel om dat voor meerdere gewassen op uiteenlopende bedrijven te kunnen bewerkstelligen. Daarom vind ik het zo interessant om onderdeel te zijn van de BCO en binnen het project van Kas als Energiebron kennis te delen met collega’s en onderzoekers.”

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Ook dragen de Gewascoöperatie Eénjarige zomerbloeiers, Signify, Ludvig Svensson, Florensis, Schoneveld Breeding en Wireless Value bij aan dit project.

Meer nieuws