Gevarieerd cursusaanbod specifiek gericht op tomaat

Kas als Energiebron heeft voor het komende najaar weer een aantal interessante leergangen op het programma staan. De cursussen zijn dit keer speciaal ingericht voor tomaat. Het betreft: Academy Tomaat, gericht op telers, bedrijfsleiders en teeltmedewerkers die zich willen oriënteren op de toekomst; Het Nieuwe Telen voor praktijkprofessionals, voor telers en teeltspecialisten die stappen willen zetten naar een planmatige aanpak; Basiscursus Het Nieuwe Telen, bedoeld voor teeltspecialisten die eerst meer willen horen over de achtergronden van HNT.

Academy Tomaat
In deze cursussen worden de onder meer de LED-onderzoeken van Kas als Energiebron intensief gevolgd en verbonden met zowel de huidige praktijk als de basisprincipes van HNT. De verbinding met de praktijk wordt gelegd door inbreng van de deelnemers zelf, met voorbeelden uit hun eigen bedrijf. De basisprincipes van HNT worden toegelicht en uitgelegd door de cursusleider.
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Dezelfde processen, maar dan met een andere invulling, zijn aan de orde in de onderzoeken die als voorbeeld dienen. Deelnemers krijgen dus zowel een beter inzicht in wat er nu in hun teelt op het eigen bedrijf speelt als wat van belang is in de toekomst. De deelnemersgroepen zullen bestaan uit innovatieve, toekomstgerichte ondernemers en bedrijfsleiders of teeltmanagers.
Klik hier voor meer informatie.

Cursus HNT voor praktijkprofessionals
Aan bod in deze cursus komen het herhalen van de basisprincipes van Het Nieuwe Telen, de toepassing van de zes balansen in de praktijk, door te monitoren en het uitwisselen van de praktijkervaringen. In de training gaan de cursusleiders ervan uit dat de deelnemers de beschikking hebben over een meetbox boven het scherm (T en RV), buitenvochtmeting, pyrgeometer en PAR meting/berekening. Daarnaast leren deelnemers het meest door zelf voorzichtige stappen te zetten en vragen of casussen vanuit het eigen bedrijf in te brengen. Een aansluiting op en werken met Let’s Grow wordt aanbevolen.
De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit twaalf deelnemers. De doelgroep bestaat uit toekomstgerichte ondernemers en bedrijfsleiders of teeltmanagers die geïnteresseerd zijn in planmatig telen en bereid zijn om de teeltstrategie aan te passen en te baseren op basis van objectieve data.
Klik hier voor meer informatie.

Basiscursus HNT Toekomstige Professionals
Deze basiscursus sluit aan bij de huidige manier van werken van de HNT-studiegroepen. Een kleine groep maakt het mogelijk om de individuele ervaringen van de deelnemers ruime aandacht te geven. De cursus is daarom het meest geschikt voor mensen die echt aan de slag gaan met Het Nieuwe Telen in de praktijk. De cursusleiders gaan uit van de beschikbare uitrusting op de bedrijven. Investeringen zijn niet noodzakelijk. Wel kan het noodzakelijk zijn om aanvullende monitoring aan te brengen, bijvoorbeeld een meetbox boven het scherm of een vochtmeting op de meteomast. De nadruk ligt verder juist op toepassing van HNT zónder investeringen.
De cursus is gericht op teeltmanagers met verantwoordelijkheid ten aanzien van klimaatregeling en gewassturing op hun bedrijf. Rode draad in het programma bestaat uit de theoretische achtergronden en praktijktoepassingen gericht op de ontwikkeling naar een duurzame en rendabele teelt.
Klik hier voor meer informatie.

 

Meer nieuws