Gerbera telen in een gezonde balans: tevredenheid over stand van gewas

Arie de Gelder (WUR)

In de Demokas 2030 in Bleiswijk is de tweede teelt gerbera nu ruim een half jaar onderweg. De groei onder full led (RWB) met dimbare modules is goed. De gewenste lichtsom van 9 mol PAR/(m2.dag) en de daarbij gewenste etmaaltemperatuur van 18.4 graden C wordt vanaf oktober tot nu goed gerealiseerd.

De LED’s worden gedimd als door zonlicht de PAR op het gewas boven de 250 μmol.m⁻².s⁻¹  komt. Daarmee wordt een vrij constante lichtintensiteit bereikt en worden de LED’s efficiënt ingezet. De begeleidingscommissie was goed te spreken over de stand van het gewas. Het staat wel wat vegetatief. Daarom gaan onderzoekers de daglengte verkorten van 11.5 naar 10.5 uur. De bedoeling is dat dit leidt tot een iets compacter gewas en meer productie. Tot nu toe zijn geen verschillen in productie te zien tussen de potten van 19 en van 21 cm. Op het oog lijkt de diameter nu voor Kimsey wat klein, maar de metingen geven een vrijwel gelijke waarde als die voor de eerste teelt. Het is wel een aandachtspunt. De diameter moet niet te klein worden.

Ruimte voor biologie
De gewasbescherming gebeurt zoveel mogelijk biologisch. De luchtramen zijn voorzien van gaas en er wordt geen zwavel gebruikt. Meeldauw wordt preventief onder controle gehouden  met een proefbehandeling met Serenade en Sonata. Deze aanpak geeft ruimte aan biologische bestrijders zoals de roofwants Dicyphus errans om zich met behulp van bijvoeren en bankerplanten goed te vestigen. De populatie daarvan werd zo groot dat schade aan bloemen werd waargenomen. In het hart van jonge knoppen werd het centrum beschadigd, wat weer een invalspoort is voor Botrytis. Door een lichte chemische correctie is het niveau van deze bestrijder weer omlaag gebracht tot een niveau om een voldoende grote populatie te hebben om plagen onder controle te houden. Dicyphus werkt niet tegen luis en juist twee soorten luis ontwikkelden zich de laatste tijd tot een plaag, zodat daarvoor een gerichte correctie nodig is.

Zoeken naar juiste balans
In de Demokas wordt gezocht naar een manier om fossielvrij en emissieloos te telen. Dat is een continu zoeken van de juiste balans tussen energie-input, klimaat, bemesting en gewasgezondheid. Vooral dat laatste is een uitdaging. Voor de praktijk is natuurlijk ook belangrijk dat onderzoekers laten zien dat met LED prima is te telen. Dat is ook terug te zien in de belangstelling van telers om de proef te bezoeken.

Dit project is gefinancierd door Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws