Gerbera in fossielvrije kas is een goede leerschool

Arie de Gelder (WUR)

De telers uit de begeleidingscommissie (BCO) voor het onderzoek met gerbera in de fossielvrije kas konden begin juli zelf weer in de kas komen kijken. De afgelopen maanden moesten ze het doen met filmpjes, klimaatgegevens en productiedata. Onderzoekbegeleiding op afstand. Gelukkig stond het gewas er goed op en had het de warmte periode in het voorjaar prima doorstaan.

Een goede ervaring om te zien dat je een teelt prima van afstand kunt volgen. Een stukje leerschool dat data veel kan vertellen en je als teler vaak te snel op basis van gevoel acties onderneemt.

Meeldauw grootste probleem
Belangrijkste gesprekspunt was de geïntegreerde gewasbescherming. In gerbera kunnen veel plagen voorkomen, maar omdat de bloem zonder blad wordt verkocht is het mogelijk om enige schade in het blad te accepteren als de biologische bestrijders de plagen maar onder controle en uit de bloemen houden. Dat lukt tot nu toe opvallend goed. Bottleneck zijn niet de plagen, zoals witte vlieg, echinotrips, mineervlieg, spint, bladluis – meerdere soorten - of rups, maar is de aanwezigheid van meeldauw. Om dit te bestrijden wordt licht gezwaveld - 4 keer per week een paar uur- en moet om de 10 weken een blok van 3 bespuitingen worden uitgevoerd. Dat is ook weer het geval in deze periode en nu wordt het opnieuw spannend of daarna een plaag te snel uitbreidt, omdat een aantal biologische bestrijders de bespuitingen niet hebben overleefd.

Ontvochtigen en koelen
De telers gaven aan dat in de praktijk toch snel chemisch wordt gecorrigeerd als een plaag, bijvoorbeeld bladluis, wordt gevonden. Dan raakt vaak het biologische evenwicht tussen plagen en bestrijders verstoord. Omdat dit in deze proef niet wordt gedaan, lukt het goed om een evenwicht te handhaven en wanneer nodig biologisch te corrigeren. Zo is een bladluisinfectie die opkwam bestreden.
In de voorjaar/zomer is energie geen discussiepunt. De LED-lampen gaan niet aan, hoogstens aan het eind van een zeer donkere dag. Onderzoekers blijven op jaarbasis onder de doelstelling van 125 kWh/m2 voor belichting en de warmtevraag is tot nu toe 75 kWh/m2 geweest terwijl er ruim 150 kWh is geoogst door ontvochtigen en koelen.
Een beetje loslaten van de controle over een teelt en die overlaten aan een computer en vertrouwen op effectieve biologische bestrijders zijn mooie leerpunten uit deze proef.

Het project is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws