Geen grote verschillen tomaten geteeld onder SON-T of witte LED’s

Roger Abbenhuijs

Welk spectrum is het beste voor mijn gewas? Heeft tussenbelichting zin? Hoe moet ik telen met LED-belichting? Heeft lichtspectrum invloed op de biologie? Het LichtEvent op woensdag 12 februari in Bleiswijk was voor telers een ideale gelegenheid om de kennis over belichting te updaten. De komende weken gaat Kas als Energiebron in een aantal artikelen nader in op de presentaties. In deel 1 Leo Marcelis van Wageningen University & Research over tomatenteelt onder witte LED’s en SON-T.

In een onderzoek gesponsord door Fluence, heeft WUR twee tomatenvariëteiten – de cherrytomaat- Tomagino en de grove trostomaat Merlice – tussen december 2018 en mei 2019 geteeld onder zowel SON-T als witte LED’s. Gedurende 16 uur per dag kregen de planten 190 µmol m-2 s-1.
Ervaring uit de praktijk leert dat de meeste telers in geval van LED kiezen voor 95% rood en 5% blauw, vanwege de efficiënte omzetting van energie in licht, zo verduidelijkt Leo Marcelis. “Wij hebben gekozen voor witte LED’s, omdat we ook wilden weten hoe de plant op wit LED-licht reageert. Dat is een kleur die we meer gewend zijn om bij te werken.”

Geen grote verschillen
De proef is opgezet in twee kasafdelingen. In afdeling A waren 4 compartimenten, die onderling werden afgeschermd door wit plastic. In twee compartimenten was er SON-T belichting en in twee compartimenten LED-belichting. En elk compartiment stonden 2x2 rijen Merlice en Tomagino naast elkaar. In deze compartimenten was de luchttemperatuur gelijk gehouden.  In afdeling B werden beide rassen geteeld onder witte LED’s vergeleken bij een luchttemperatuur van 1°C hoger dan in afdeling A, de situatie bij de teelt van Merlice onder SON-T.
De resultaten bij Merlice gaven geen grote verschillen.

  • SON-T: geoogst gewicht 13,9 kg m-2, aantal geoogste vruchten 104 m-2, stengellengte 6.1 m.
  • Witte LED: geoogst gewicht 13,7 kg m-2, aantal geoogste vruchten 98 m-2, stengellengte 5.2 m.
  • Witte LED +1°C: geoogst gewicht 14,0 kg m-2, aantal geoogste vruchten 106 m-2, stengellengte 5.3 m.

Conclusie in het algemeen is dat teelt onder witte LEDs minder strekking geeft dan onder SON-T, het gewas is meer gedrongen. Dat is waarschijnlijk vooral de invloed van het blauwe deel van het witte LED licht.

Prima te telen onder LED’s
Qua gewasontwikkeling is bij Tomagino onder LED’s hetzelfde beeld te zien. Daar zijn echter meer verschillen in productie.

  • SON-T: geoogst gewicht 8,9 kg m-2, aantal geoogste vruchten 730 m-2, stengellengte 6.3 m.
  • Witte LED: geoogst gewicht 9,2 kg m-2, aantal geoogste vruchten 710 m-2, stengellengte 5.6 m.
  • Witte LED +1°C: geoogst gewicht 9,9 kg m-2, aantal geoogste vruchten 776 m-2, stengellengte 5.8 m.

Samenvattend stelt Leo Marcelis dat er prima tomaten kunnen worden geteeld onder LEDs. De plantvorm kan er wel anders uitzien, maar de productie is prima.

Meer nieuws