Geen binnenrot ondanks laag energieverbruik

Woensdag 24 januari werd bij Delphy Improvement Centre een ‘Middag tuinen Paprika’ georganiseerd, met een opkomst van ongeveer 55 belangstellenden. Er werd teruggeblikt op de resultaten van het project ‘Het Nieuwe Telen Paprika 2.0’ in 2017 en vooruitgekeken naar het project dat is gestart in de 2SaveEnergy kas voor het teeltjaar 2018: ‘Pieken zonder pieken’.

Spouwscherm
Na het succesvolle resultaat van het project ‘Paprika energiezuinig met een goede kwaliteit’ uitgevoerd in 2016, waren in de proef ‘HNT paprika 2.0’ de ambities weer hoger gelegd. Het piekverbruik in de winter mocht niet hoger zijn dan 0.7 m3/m2/week en het totale energieverbruik zo laag mogelijk. Een hogere isolatie middels het uitrusten van de afdeling met  een spouwscherm (2 x Luxous 1147) in combinatie met een enkel energiescherm (ook Luxous 1147) moesten hiervoor gaan zorgen. Overige doelstellingen waren het beperken van het CO2 verbruik, de plantbelasting beheersen en het project combineren met een praktijk vergelijk. Lisanne Helmus (Delphy IC) en Marcel Raaphorst (WUR Glastuinbouw) gaven een toelichting op de resultaten.

Slechts 15 kuub gas
Er is in het project veel geleerd, maar de productie was ongeveer 10% lager in vergelijking met de referentie. Dit werd veroorzaakt door een combinatie van factoren: minder licht in de winter, minder CO2, vruchtdunning en een moment in de teelt waarop de voedingsopname niet goed was. Belangrijk resultaat was dat er geen enkele vrucht met binnenrot is gesneden ondanks het lage energieverbruik van slechts 15 m3/m2. Komend jaar ligt de focus op het reduceren van het piekverbruik in de winter.

Piekverlaging in 2018
In 2018 vindt een vervolg plaats in de 2SaveEnergyKas bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. Frank Kempkes gaf een toelichting op de achtergronden van de kas en de resultaten die hierin met komkommer en tomaat al zijn gerealiseerd. In tegenstelling tot de eerdere proeven wordt nu wel gekeken naar het doen van concessies aan de kastemperatuur als het hard vriest om het piekverbruik te reduceren. Mocht de winter komende weken nog steeds wegblijven, dan wordt het klimaat toch ingesteld zoals beoogd in een periode van aaneengesloten koude dagen.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws