Gebruik warmtebeeldcamera in gerberateelt

Gerberatelers zijn vanaf het begin dat Het Nieuwe Telen (HNT) werd geïntroduceerd actief betrokken bij het onderzoek en de toepassing in de praktijk. Als een van de weinige telersgroepen doen zij dit collectief, ondersteund door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hulpinstallaties HNT
Bij Holstein Flowers en Zuijderwijk Witzier, die geïnvesteerd hebben in hulpinstallaties voor HNT, monitoren onderzoekers van Wageningen University & Research de teelt en het klimaat. Dit wordt intensief begeleid door een groep telers vanuit de gewascoöperatie Gerbera met als projectleider Stefan Persoon van Inno-Agro.

Voorkomen van natslag
Het onderzoek richtte zich op het verschil tussen bloem- en gewastemperatuur en eventuele natslag ten gevolge van een bloemtemperatuur die (wellicht maar kortstondig) onder dauwpunt ligt. Er is gemeten met een Thermoview 48 camera om de bloemtemperatuur in beeld te krijgen. Gezien de nauwkeurigheid van de meter zijn extra metingen toegevoegd ter referentie. Gebleken is dat er gecorrigeerd moet worden, dus een teler moet hier rekening mee houden als hij een camera voor dit doel aanschaft.

Nauwkeuriger schermen
Samenvattend kan gesteld worden dat de warmtebeeldcamera een goed hulpmiddel is om de temperaturen van verschillende plantonderdelen te bepalen. Dit geeft meer informatie over de plantstatus ten opzichte van de huidige klimaatregistratie waar alleen temperatuur en RV van de kaslucht wordt gemeten. Hiermee kan een teler nauwkeuriger gaan schermen met als voordeel dat er meer schermuren zijn met een volledig gesloten scherm en dito energiebesparing.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws