Filmpje: Minder CO2 doseren bij phalaenopsis

In het project ‘Zuiniger met CO2’ werd afgelopen jaren onder leiding van telersvereniging TTO gewerkt aan diverse deelprojecten welke ten doel hebben om te leren te telen met minder CO2. Het laatste gedeelte van het project richt zich op de efficiency van CO2 opname in Phalaenopsis.

Phalaenopsis is een CAM plant wat inhoud dat het gewas op een andere wijze CO2 tot zich neemt dan reguliere C3 planten. Omdat er in detail nog weinig bekend is over de momenten dat CO2 opname effectief is, vindt bij Demokwekerij Westland momenteel onderzoek plaats. De onderzoek en begeleiding hiervan vindt plaats door respectievelijk Plant Lighting en Inno-Agro en daarnaast zijn vier leden van de gewascoöperatie betrokken. In dit filmpje wordt de opzet van het onderzoek toegelicht.  

Het project is gefinancierd vanuit het Programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken, telersvereniging TTO en de gewascoöperatie Phalaenopsis.

Meer nieuws