EnergiekEvent 2019: stevig maar verstandig op weg naar klimaatneutraal

De glastuinbouw gaat meedoen aan het Klimaatakkoord. De ambitie voor 2030 is stevig, maar of dat als doel genoteerd wordt, is mede afhankelijk of een aantal belangrijke voorwaarden ook worden ingevuld in het klimaatakkoord, zoals de beschikbaarheid van voldoende CO2. Dat stelde Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland tijdens het EnergiekEvent op donderdag 11 april. Het EnergiekEvent is het jaarlijkse event van Kas als Energiebron, Delphy en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Van der Tak gaf aan dat er hard met het ministerie van LNV en de Greenports wordt gewerkt aan het nieuwe klimaatakkoord. Om de ambitieuze doelen te bereiken is niet alleen hulp van de overheid nodig, maar ook van provincies, gemeenten, industrie en de energiesector. Vele projecten waaronder enkele restwarmteprojecten staan op stapel. Ook op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht gonst het van de activiteiten. “Geef ons de tools in handen. De glastuinbouw is goed op weg: stevige ambities in combinatie met een verstandige aanpak”, benadrukte Van der Tak.

Michel Berkelmans, directeur Strategie, Kennis&Innovatie van het ministerie van LNV benadrukte nog eens de goede samenwerking van de glastuinbouwsector en LNV. “De inzet op kennis en innovatie heeft veel gebracht. Er ligt veel klaar voor implementatie en - uiteraard - zijn er nog uitdagingen. Met een voortvarende aanpak hou je regie. Ik geloof in de sector en LNV blijft zich inspannen.”

In de goed gevulde bedrijfshal van Delphy lichtten de onderzoekers Feije de Zwart (WUR Glastuinbouw) en Rick van der Burg (Delphy) de ins en outs toe van fossielvrije teeltsystemen. De komende jaren is daar nog veel onderzoek en demonstratie voor nodig. Naast deze twee sprekers werden er middels rondleidingen en workshops recente kennis gedeeld die het afgelopen jaar is opgedaan in met name onderzoeksprojecten van Kas als Energiebron.

Bekijk hier de presentaties die tijdens het event zijn gegeven.

Meer nieuws