Eindrapport Asset Management Geothermie

De exploitanten van aardwarmtebronnen in Nederland werken voortdurend aan verdere verbetering van hun beheerssysteem voor de onder- en bovengrondse installaties (‘Asset Management Plan’). In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte zijn deze systemen geëvalueerd en aanbevelingen ontwikkeld in het project “Asset Management for Geothermal Energy Systems in the Netherlands”.

De belangrijkste doelen waren het identificeren van corrosiebedreigingen (naast scaling en chemische behandeling) en van methoden om slijtage en dergelijke te voorkómen zodat reeds in het ontwerpstadium de juiste keuzes gemaakt zijn qua levensduur en kostenbeheersing.

Het rapport biedt een analyse van de relevante bedreigingen voor de putintegriteit en praktische richtlijnen voor inspectie, onderhoud en materiaalkeuze. Het definieert het proces voor beslissingen over materiaalselectie voor geothermische boorputcomponenten en geeft voorbeelden van materiaalselecties voor alle broncomponenten. De noodzakelijke chemische behandelings-, controle- en inspectieregimes zijn beschreven. Dit alles op basis van een lifecycle-benadering. Tevens zijn richtlijnen gegeven voor de bepaling van de onderhoudstoestand van bovengrondse installaties.

Assetbeheersplan
Het rapport bevat daarnaast een ontwerp Asset Management Guideline (AMG) waarmee de Nederlandse geothermische industrie een assetbeheersplan kan ontwikkelen. De AMG richtlijn zet de reglementaire vereisten nog eens op een rij en dekt de Asset Integrity-levenscyclus af inclusief organisatorisch en operationeel/technisch beheer. De AMG richtlijn gaat in op het belang van risicomanagement van bedreigingen en geeft richtlijnen voor betrouwbaarheid, inspectie, testen, monitoring en onderhoud van geothermische putten en bovengrondse apparatuur.

De richtlijn is opgezet om het opzetten of verbeteren van een Asset Management Plan te vereenvoudigen, met specifieke focus op de bouwfase en de operationele fase. De resultaten zijn inmiddels opgepakt door de operatorsorganisatie DAGO.

Dit onderzoek is toegelicht op de bijeenkomst kennisagenda aardwarmte 24 mei 2018.

Het eindrapport is beschikbaar en is te downloaden via onderstaande link.

Het project is uitgevoerd door Wood Group Intetech en is tot stand gekomen in het kader van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws