EG-regeling 2020 geopend

Dit jaar is het budget voor de eerste openstelling ‘Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2020’, beter bekend als de EG-regeling, € 15 miljoen. De regeling is deze week (2 maart) geopend en loopt t/m 30 juni 2020 17.00 uur.

Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:
- Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%);
- Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
- Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
- Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of –cluster.

Samenwerkingsverbanden
De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd. Meer informatie over de regelingen is te vinden op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Meer nieuws