Efficiënte jaarrondteelt van bramen met LED mogelijk

Jan Janse (WUR)

In een onderzoek in de bramenteelt, uitgevoerd door Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen (WUR), werden de effecten van belichtingsduur en lichtintensiteit bij LED’s onderzocht. Bramenplanten van het ras Von en Loch Ness groeiden onder vier verschillende lichtstrategieën, waarvan er twee een gelijke lichtsom per dag hadden.

De resultaten uit dit onderzoek werden vergeleken met metingen door Delphy op het praktijkbedrijf van Bosch Growers met SON-T belichting. Bij een gelijke dagelijkse lichtsom nam de productie bij een lange belichtingsduur, in combinatie met een lagere lichtintensiteit, bij Von met 4,7% toe ten opzichte van kort belichten met hogere intensiteit. Dit resultaat betekent voor de bramenteler lagere investeringskosten in LED’s. Bij een hogere lichtintensiteit onder lange belichtingsduur nam de productie nog meer toe.
Het praktijkbedrijf hanteerde een duidelijk verschillend klimaatregiem: gemiddeld een 2oC hogere temperatuur, 300 ppm hoger CO2 gehalte en er werd een 11% hogere lichtsom gerealiseerd. Hierdoor werd de uitgroeiduur verkort en de productie verhoogd.

Loch Ness vs. Von
Het ras Von produceerde minder dan Loch Ness, maar gaf duidelijk grotere bramen die 30% minder zuur bevatten dan die van Loch Ness. Dat is positief voor de smaak. Ook hadden de vruchten van Von een langere houdbaarheid. Bij het ras Von kwamen er ten opzichte van Loch Ness wel relatief veel assimilaten in de vegetatieve delen terecht.

Het volledige eindrapport is te vinden via deze link, of bij de bijlagen.

Dit project werd gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leverden The Greenery, Bakker Barendrecht en Signify een financiële bijdrage.

Meer nieuws