Eerste tonnen CO2 uit restafval geleverd aan glastuinbouw

Na ruim een jaar bouwen is afvalenergiebedrijf AVR begonnen met de afvang en levering van de eerste tonnen CO2 aan de glastuinbouw. CO2 is een voorwaarde voor verdere verduurzaming van de glastuinbouw en het is daarom belangrijk dat deze extra bron is gerealiseerd. Wel is het noodzakelijk dat er meerdere bronnen bij komen zodat de CO2-voorziening geen rem is op de verdere verduurzaming van de glastuinbouw.

AVR is het eerste afvalenergiebedrijf in Europa dat in staat is om op grote schaal CO2 af te vangen en te leveren. Na iets meer dan een jaar bouwen is de installatie gereed en vanaf augustus is de eerste 7.500 ton CO2 afgevangen en geleverd via Air Liquide aan diverse afnemers in de glastuinbouw. In totaal is het vooruitzicht dat de installatie ca. 60.000 ton aan de glastuinbouw gaat leveren. Bekijk hier het filmpje over de bouw.

CO2-actieplan
De CO2-voorziening is cruciaal voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. In een situatie zonder aardgas is er 2,5 Mton CO2 blijkt uit onderzoek. Glastuinbouw Nederland heeft een actieplan opgesteld om in deze toenemende vraag te voorzien. De belangrijkste optie is CO2 van afvalenergiebedrijven. In potentie kunnen die de gehele vraag vanuit de glastuinbouw dekken en kunnen op relatief korte termijn en kosteneffectief CO2 aan de glastuinbouw gaan leveren. De afvalenergiebedrijven hebben een drive en zien CO2 als grondstof om te kunnen hergebruiken en is ook de CO2 voor ongeveer 2/3 te herleiden naar biomassa. Naast AVR heeft HVC een kleinschalige pilot en hebben meerdere afvalenergiebedrijven concrete plannen voor CO2 afvangst en levering aan de glastuinbouw.
Glastuinbouw Nederland werkt samen met Vereniging Afvalbedrijven en het ministerie van LNV om deze projecten zo snel mogelijk te realiseren. Beide belangenorganisaties hebben de overheid al eerder opgeroepen hier ook zo snel mogelijk werk van te maken.

Bekijk hier het persbericht van AVR.

Meer nieuws