Eerste oogst in nieuwe LED-proef tomaat richting fossielvrij

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy)

Op maandag 15 november, negen weken na planten, zijn de eerste tomaten geoogst in het project ‘Tomaat fossielvrij met LED’. Op basis van de uitkomsten van de proef uitgevoerd in 2020-21 zijn aanpassingen aangebracht in de belichtingsinstallatie. Als eerste is er een tweede spectrum ingevoegd in een derde van de afdeling.

Dit spectrum heeft vooral een hoger aandeel groen licht en 10% verrood licht, waarbij de PFD (PAR + verrood) in beide behandelingen gelijk is. Aanleiding voor de inpassing van dit tweede spectrum was met name de compacte en zware groei van het gewas. De hypothese achter dit spectrum is dan ook om een opener gewas te creëren met een betere lichtdoordringing en tevens meer assimilaten naar de vruchten te sturen.

Fotosynthese metingen
Daar bovenop zijn de lampen herverdeeld in de afdeling om zo een betere horizontale lichtverdeling te realiseren. Met de toenemende lichtniveaus en efficiëntie van de lampen, wordt de verdeling van het licht steeds belangrijker, omdat de absolute verschillen toenemen. Waar de lampen vorig jaar aan de tralie waren geïnstalleerd, is dit nu gedaan op c-profielen. In de derde week van november zijn de eerste fotosynthese metingen gedaan om vast te stellen of er verschillen tussen de spectra en de rassen zijn. Rond de kortste dag, wanneer het aandeel LED belichting het grootst is, worden deze metingen wederom uitgevoerd.

Warmtebalans
Tot de eerste oogst zijn de verschillen tussen de twee spectra nog niet meetbaar. Wekelijks wordt er visueel wel wat verschil geconstateerd tussen de twee gewassen, maar wat dat betreft staan we nog aan de beginfase van de proef. Naast de focus op LED, is het uitgangspunt om de energievraag verder terug te brengen en de warmtevraag voor 80 tot 90% in te vullen met de warmtepomp. De eerste negen weken van de teelt is, net als afgelopen teeltseizoen, de netto warmtevraag minimaal. Echter ligt de warmtebalans met 4.3 m3/m2 (verwarmd en geoogst) op een veel lager niveau dan in 2020-21, waar met eenzelfde plantdatum de balans op 6.3 m3/m2 lag.
Dit is gerealiseerd door dit jaar de basis etmaal lager te houden. Er wordt gestreefd naar een basistemperatuur van 19.5°C (bij 18 mol belichting), met een toename van 1.5°C per 10 mol. Daarnaast is de inrichting van het etmaal aangepast met een lagere temperatuur in de middag. Door  monitoring op de hommelactiviteit is het doel om het scherm in de middag meer gesloten te houden op basis van de buitenomstandigheden. Tot dusver verloopt de bestuiving en de zetting in het gewas goed.

Invloeden spectrum
Met de eerste oogst is ook de maximale plantbelasting voor de winter zo goed als gerealiseerd. Met afgelopen week gemiddeld 250 J/cm2/dag, wordt het aandeel buitenlicht minimaal en verzorgt de LED-belichting voor ruim 90% de lichtbehoefte van het gewas. Hiermee verwachten we dat de invloeden van het spectrum de komende periode meer tot uiting zullen gaan komen. Ook zal deze periode uitdagingen geven voor het klimaat, omdat er relatief gesloten wordt geteeld. Op dagen met slecht weer en weinig instraling blijft het energiescherm gesloten en wordt het klimaat hoofdzakelijk gemaakt met de ontvochtiging en luchtbeweging.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux Schréder, De Ruiter en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws