Eerste freesia’s winterteelt geoogst in fossielvrije demokas

Arca Kromwijk en Frank Kempkes (Wageningen University & Research)

In de fossielvrije Demokas 2030 zijn de eerste freesia’s geoogst van de cultivars Essence en Corvette. De bloemontwikkeling gaat de laatste weken erg snel en het is nu een spannende fase om te zien hoe de kwaliteit van de bloemen zich ontwikkelt en hoe de productie uiteindelijk gaat uitpakken. Voor deze winterteelt zijn op 22 oktober knollen geplant van de hoofdrassen Soleil en Ambiance.

Op verzoek van telers en vermeerderaars zijn daarnaast ook kleinere proefvelden geplant van twaalf andere rassen: Emily, Red Baron, Essence, Delta River, Ilse, Corvette, Yelena, Boulevard, Biscaya, Fuego, Red Passion en Pink Passion.

Breed blad en dikke nerven
Het gewas staat er goed bij, brede stevige planten met breed blad en dikke nerven. De full LED-belichting met intensiteit van 200 µmol/m2/s is 16 uur per dag aan. Samen met het buitenlicht is daarmee in de afgelopen weken een lichtsom van circa 14 mol per dag gerealiseerd. De etmaaltemperatuur ligt nu gemiddeld op 17°C. De etmaaltemperatuur wordt gestuurd op basis van de licht/temperatuur balans. Bij elke mol meer licht wordt het temperatuur setpoint 0,7°C verhoogd.
Onderzoekers hebben geleerd dat het temperatuur-setpoint onder de LED-belichting iets hoger mag zijn. Vanwege de dikke nerven en zware ontwikkeling van het gewas in het begin van de teelt, is de streefwaarde van de etmaaltemperatuur met 1°C verhoogd en is nog steeds een zwaar gewas te zien. Stadiumonderzoek heeft laten zien dat bij de meeste cultivars zes haken zijn aangelegd. Komende tijd moet uitwijzen of deze allemaal goed kunnen uitgroeien.

Preventief galmuggen
Er zijn tot dusver nog geen plagen gesignaleerd in deze winterteelt. In de beginfase van de teelt is Orius uitgezet als ‘standing army’ tegen trips. Omdat Orius op freesiaplanten zonder bloemen niet goed in stand blijft, zijn een paar sedumplanten tussen de freesia’s geplant. Daar is Orius op uitgezet en bijgevoerd met Artemia. Er is eileg geconstateerd en ook uitgekomen eieren van de Orius, dus deze strategie lijkt goed te werken. Er zijn nog geen luizen gesignaleerd. Omdat er in de omgeving luisdruk is geconstateerd, zijn preventief galmuggen tegen luis uitgezet.
Bij het stadiumonderzoek van de bloem- en haakaanleg zijn bij één plant inwendige symptomen van Botrytis gezien. Ervaring in de praktijk is dat dit mogelijk het gevolg is van verdroging van een haak in een heel jong stadium, in combinatie met te snel dalen van temperatuur in de middag. Om verdere uitbreiding te voorkomen is één keer Luna gespoten en één keer meegedruppeld. Ook zijn de instellingen aangepast om te snelle temperatuurdalingen in de middag te voorkomen.

Monitoring fluorophoping
Na de teeltwisseling, waarbij de kleikorrels onder de zandbedden zijn vervangen door grind, zijn geen fluorsymptomen in het nieuwe gewas gezien. Dit wordt nog wel steeds goed in de gaten gehouden. Elke twee wordt een drainmonster geanalyseerd. In december was een verhoogd fluorgehalte in het drainwater te zien en is het hergebruik van drainwater uit voorzorg even stil gezet. Bij de volgende monsters was het fluor meteen weer heel laag en daarom is het hergebruik inmiddels weer gestart. Waardoor het fluor opliep is niet duidelijk. Mogelijk is dit fluor nog in het zandbed achtergebleven van de zomerteelt, waarin problemen waren met fluorophoping vanuit de drainagelaag met kleikorrels onder de zandbedden. Dit wordt blijvend gemonitord, omdat freesia in tegenstelling tot veel andere gewassen heel gevoelig is voor fluorschade. Bij lage fluorgehaltes kan al bladschade ontstaan.

Het project Fossielloze en duurzame Demokas wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws