Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw

De populariteit van hout(snipper) ketels in de glastuinbouw neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan steeds meer vragen over de duurzaamheidsaspecten van houtstook. De nieuwe brochure 'Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw' geeft inzicht in die duurzaamheidsaspecten.

Ruim dertig bedrijven gebruiken nu een vorm van bio-energie om hun kassen van energie te voorzien, bijvoorbeeld via een biomassaketel voor warmte of een bio-warmtekrachtkoppeling (bio-WKK) voor warmte en elektriciteit. Dit betreft nagenoeg uitsluitend houtsnippers en houtshreds uit nabijgelegen bossen en plantsoenen of shreds uit de groencompostering. Op dit moment is het aanbod van hout veel groter dan de vraag, maar de vraag neemt wel snel toe. Binnen een paar jaar zou al krapte kunnen ontstaan.

Hout wordt gezien als duurzaam, maar er zijn wel aandachtspunten, waaronder duurzaam bosbeheer, emissies, stookgedrag en cascadering van biomassa. Wees u hiervan bewust. Meer informatie vindt u in de brochure 'Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw'.

Meer nieuws