Doen we het te netjes in de komkommerproef?

Tot nog toe is de productie van de hoge draad teelt komkommer in de winterlichtkas met 10% meer licht dan een standaard kas weer prima. Op 28 juni zijn er in totaal 148 vruchten en 65 kg/m2 met een vruchtgewicht van 440 gram geoogst. Dit is wederom hoger dan de beste bedrijven in de praktijk, wat opnieuw discussie opleverde hoe dat kan. Doen we de gewasverzorging in onze kas misschien te netjes?

Meer licht
Evenals vorig jaar is er in de begeleidingscommissie onderzoek (BCO) discussie over de hoge gerealiseerde producties bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. 10% meer licht betekent ook bij komkommer meer productie, maar in de beginmaanden van de teelt is om energie te besparen ook relatief vaak overdag geschermd. Dit kost licht en resulteert in minder assimilatenproductie. Ook zitten we in de kas niet echt hoog in CO2-gehalte: de maximale doseercapaciteit is 100 kg/ha/uur.

BCO discussies gewasverzorging
Een factor die steeds weer terugkomt in de discussies is de gewasverzorging. Iedereen is ervan overtuigd dat een goede gewasverzorging voor een belangrijk deel de hoge producties kan verklaren. Het is goed ons te realiseren dat bij een jaarrondteelt zoals we dit jaar doen, iedere stengel zeer vaak een behandeling heeft gehad van ringen, vruchtdunnen, bladsnijden en oogsten. De kans dat er bij een aantal van die behandelingen iets niet optimaal voor de plant verloopt is bijna onvermijdbaar. Volgens ons is de vruchtdunning hierbij de belangrijkste factor. Haal je bij een erg zwakke plant dat vruchtje er uit of juist andersom. Om betrouwbare cijfers te verzamelen is het belangrijk dat de proefverzorging goed en zoveel mogelijk op dezelfde manier gebeurt en er dus netjes wordt gewerkt. Dit proberen we dan ook bij alle gewashandelingen en het oogsten te doen. Het kan best zinvol zijn om na te gaan of meer aandacht voor de gewasverzorging, met als gevolg productieverhoging, rendabel te rekenen is. Stel dat er 5% meer productie inzit, dan mag daar best wat arbeid tegenover staan.

Grenzen opzoeken
Uiteraard worden in de proef de grenzen opgezocht van wat mogelijk is. Zo hebben we bij de referentiebehandeling standaard vanaf begin mei (week 18) elke week één setje van twee vruchten achter elkaar aan de stengel laten zitten. Verder is er een behandeling met extra stengels (4.2 stengels/m2 en om en om dunnen) en een behandeling met telkens setjes van twee vruchten laten zitten. Tot nog toe zijn de productieverschillen niet groot, maar het seizoen is nog lang en bij de referentie worden er ook wekelijks al extra vruchtjes aangehouden. Naar het najaar toe zullen we met de behandelingen uiteraard weer in gaan spelen op de lichthoeveelheid en dus het aantal stengels en aangehouden vruchten verminderen.

Eén lange teelt
De bedoeling is om met dezelfde planten door te gaan tot medio november. Het wordt dus één lange teelt en daarom zijn de stengels inmiddels twee keer herbeworteld. Hiervoor zijn speciaal voor het herbewortelen ontwikkelde Re-Root bakjes gebruikt en gevuld met kokos. Na vier dagen waren er vanuit de bladoksels al nieuwe worteltjes te zien, maar afsterving van het eerste stengeldeel is nog niet waargenomen. Dit deel met wortels functioneert dus nog steeds. Ook bij het herbewortelen geldt weer 'netjes werken', omdat het resultaat anders tegenvalt.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws