Dinsdag 30 maart: webinar Belichtingsonderzoek Paprika

De laatste drie jaar wordt er bij Delphy Improvement Centre en Plant Lighting onderzocht of het technisch mogelijk is om paprika’s te telen onder LED-belichting. Doel is om ook de markt in de winter te kunnen beleveren met Nederlandse Paprika’s met een toekomstbestendig teeltsysteem. Tijdens een webinar op dinsdag 30 maart worden paprikatelers bijgepraat over het verloop en de resultaten van dit onderzoek.

In de eerste proef was de productie al ruim 40 kg/m2 , maar lagen er nog veel vragen vooral in relatie tot spectrum, strekking, ras en telen in balans. Deze winter worden de proeven op twee locaties gehouden. Bij het Improvement Centre loopt de praktijkproef met full LED. Bij Plant Lighting loopt er een proef in twee klimaatcellen waar wordt gekeken naar lichtspectrum en daglengte.
Telers die willen weten waar het onderzoek nu staat, kunnen zich aanmelden voor het webinar Belichtingsonderzoek Paprika. Die online bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 maart om 15.00 uur.

Sprekers en meer informatie

  • Aanleiding en achtergronden van het Belichtingsonderzoek. Een toelichting door Lisanne Helmus (Delphy) en Sander Hogewoning (Plant Lighting);
  • De huidige kasproef. Toelichting door Lisanne Helmus;
  • Beelden uit de kas. Toelichting door Jeroen Zwinkels (Delphy);
  • Stand van zaken Lichtspectrum en daglengte proef. Toelichting door Sander Hogewoning.

Aanmelden voor dit webinar kan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot maandag 29 maart 2021, 12.00 uur. Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. Na aanmelding ontvangen de deelnemers via e-mail een persoonlijke link om deel te nemen aan het webinar.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Joke Vreugdenhil, mobiel 06 57340301,

Meer nieuws