DigitaliseringsEvent 4 oktober 2023 in de Bommelerwaard

'Grip op de winter door digitalisering' is de titel van het nieuwe DigitaliseringsEvent, dat wordt georganiseerd op woensdag 4 oktober in de regio Bommelerwaard. Wilt u af van het gevoel zich op glas ijs te begeven deze winter? Krijg grip op uw teelt met digitalisering. Op 4 oktober kunt u verschillende praktijkgerichte workshops volgen.

De titels van de workshops geven de veelzijdigheid aan van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Verdamping en digitalisering;
  • De Keuze is reuze in het assortiment sensoren;
  • Het Nieuwe Telen;
  • Slim omgaan met energie;
  • Digitalisering Chrysantenteelt;
  • Meetwaarden van sensoren lezen;
  • Autonoom telen.

Uit de drukbezochte sensorenmiddag en het eerste DigitaliseringsEvent is gebleken dat er onder telers grote behoefte is aan meer concrete handvatten voor het toepassen van digitalisering op het bedrijf. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de samenstelling van het programma van het tweede DigitaliseringsEvent. Telers van glasgroenten, sierteelt- en/of zachtfruitproducten onder glas zijn van harte uitgenodigd voor dit event. Zowel starters op gebied van digitalisering als telers met meer ervaring op dit vlak zijn van harte welkom.
Tijdens de Sensorenmiddag van 26 januari lag de nadruk op de beschikbare sensoren, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren werkelijk helpen in de bedrijfsvoering. Met het DigitaliseringsEvent op 9 mei werd de volgende stap gezet in het optimaliseren van de teeltprocessen om optimaal te kunnen produceren. Met dit nieuwe Digitaliseringsevent worden telers verder geholpen met het toepassen van opgedane kennis in de praktijk.

Data gedreven
In het project “Versnellen groene digitalisering glastuinbouw” ervaren glastuinbouwbedrijven wat digitale groene vingers zijn, wat deze voor hun bedrijf kunnen betekenen en hoe het in de bedrijfsvoering kan integreren. Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de “groene vingers” van telers steeds schaarser worden. Groene digitalisering richt zich op het digitaliseren van de plant, de groei en het teeltmanagement wat daarvoor nodig is. Data-gedreven teeltmanagement maakt minder afhankelijk van menselijke kennis en ervaring en objectiveert beoordelingen en beslissingen.

Belangstellenden die te zijner tijd persoonlijk de uitnodiging willen ontvangen voor het DigitaliseringsEvent kunnen dat nu al per mail kenbaar maken. Kijk voor meer informatie ook op de website van Groene Digitalisering.

Deze bijeenkomst wordt u kosteloos aangeboden door Glastuinbouw Nederland, Delphy Improvement Centre, Priva, Zentoo, Hogeschool Inholland, Delphy en Greenport West-Holland vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie.

Meer nieuws