Demo’s voor een fossielvrije glastuinbouw in de praktijk

Kas als Energiebron is op zoek naar ondernemers met plannen of zelfs al gerealiseerde praktijkvoorbeelden voor een fossielvrije bedrijfsvoering. Kas als Energiebron wil de ervaringen en kennis graag delen in de sector en stelt expertise en middelen beschikbaar om demo’s of pilots mogelijk te maken of te ondersteunen.

Nieuwe voorbeelden
Er zijn een aantal opties als stap op weg naar een fossielvrije glastuinbouw waar nog weinig ervaring mee is. Bijvoorbeeld aquathermie, waar de warmte uit oppervlaktewater in de zomer wordt opgeslagen in de ondergrond om in de winter m.b.v. een warmtepomp de kas mee te verwarmen. Of de optie om CO2 uit buitenlucht te winnen zodat het glastuinbouwbedrijf minder afhankelijk wordt van externe CO2 levering. Of elektrificatie in het algemeen, laagwaardige warmte van diverse (duurzame) herkomst die met een warmtepomp geschikt gemaakt wordt voor verwarming van kassen en alles wat daarbij komt kijken. Uiteraard zijn andere ideeën die gericht zijn op fossiel vrij worden ook welkom.

Wat houdt een demo ondersteuning in?
Kas als Energiebron maakt expertise en middelen vrij om ondernemers bij de realisatie van hun demo te ondersteunen en de kennis en ervaring die wij daaruit leren, beschikbaar te stellen voor de sector. Vooralsnog is geen nieuwe regeling gepland om de investeringen die gemoeid zijn met de realisatie, apart te subsidiëren. In overleg met de ondernemer willen wij zoeken naar de beste manier om bestaande regelingen te benutten of op een andere wijze de ondernemer te ondersteunen bij de realisatie van de demo.

Contact
Heb je als ondernemer een idee of plan, of ken je als adviseur of leverancier een klant met zo’n plan, neem dan via email contact op met Aat Dijkshoorn of bel: 06 81613617.

Meer nieuws