Demonstratie fossielvrije belichte tomatenteelt van start

Lisanne Schuddebeurs (Delphy Improvement Centre)

Het demonstreren van een fossielvrij teeltconcept in tomaat: dat is de doelstelling van de teelt die op 11 augustus startte bij Delphy Improvement Centre. De zevende tros staat in bloei en we kijken alweer uit naar de eerste oogst, die naar verwachting over drie weken plaatst vindt. In de eerste fase van de teelt is de ontwikkeling van het gewas door de BCO als positief beoordeeld.

Met een plantdatum halverwege augustus was de doelstelling van de eerste fase om de ontwikkelingssnelheid hoog te houden, maar tegelijkertijd het gewas niet te groeizaam te laten worden. In deze fase van de teelt werd daarom overmatig licht weggeschermd door het inzetten van het Harmonyscherm. Na twee weken bleek dat het gewas te vol stond en bleek een generatieve sturing nodig. Dit werd gerealiseerd door onder andere het verhogen van de EC, het handhaven van een laag niveau nitraat in het druppelwater en het realiseren van een hogere piektemperatuur op de dag. Dit pakte goed uit. Echter moeten we nu oppassen dat het gewas niet te generatief wordt. Wekelijks monitoren we hiervoor onder andere de verhouding tussen blad en vruchtgroei, om het gewas zo goed mogelijk te kunnen sturen.

Kasuitrusting optimaal gebruiken komende periode
Nu het buitenlicht afneemt en de assimilatenvraag toeneemt wordt de dag gestart met de belichting. De SON-t schakelt af bij een instraling > 300 W/m2 en de LED-tussenbelichting bij een instraling > 500 W/m2. De afdeling is uitgerust met een actief ontvochtigingssysteem, waarmee latente warmte kan worden teruggewonnen. De komende periode is het zoeken naar de juiste balans tussen warmteoogst en warmtegebruik. Dit betekent enerzijds voldoende warmte oogsten en anderzijds de warmte input controleren. De teeltstrategie is de basis voor de inzet van de actieve ontvochtiging. Er wordt hierbij gestuurd op basis van het vochtdeficit. Met de koudere nachten worden twee schermen ingezet om de warmtevraag in de afdeling te reduceren.

De komende periode nemen de lichtsommen van buiten en de temperatuur verder af. De kasuitrusting die bijdraagt aan de integrale aanpak voor een optimaal klimaat (drie schermen (Harmony diffuus klimaatscherm, Luxous energiescherm en Obscura lichtuitstootscherm), Hybride belichting, helder glas, actieve ontvochtiging en een nieuw hybride watergiftsysteem) moeten we de komende maanden optimaal inzetten om tot een maximaal teeltresultaat te komen.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en LTO Glaskracht Nederland. Daarnaast leveren ook Saint Gobain Cultilene, Van Dijk heating, Ludvig Svensson, Hortilux, Hoogendoorn en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws