Deadline subsidieaanvraag EHG in zicht

Tuinders of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in energie-besparende systemen kunnen tot en met 15 september 2017 nog een aanvraag doen voor de subsidie Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw (EHG) 2017.

De subsidieregeling EHG heeft dit jaar 6 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd via RVO. Zie ook ons eerdere bericht hierover.

De regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EHG) geeft subsidie van 25% op de volgende investeringen:

  • Tweede energiescherm (alleen extensieve teelten met verbruik minder dan 20 m3 per m2 per jaar én het moet gaan om schermen met een energiebesparing van meer dan 40%
  • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd

Vervallen zijn de subsidies op diffuus glas, verticale ventilatoren en biomassaketel omdat deze investeringen over het algemeen rendabel zijn. Nieuw is dat ook samenwerkingsverbanden de subsidie op de netwerkaansluiting kunnen aanvragen.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de EHG en MEI. Meer hierover vindt u op de pagina subsidies op deze website.

Meer nieuws

Zomer in mei

In de 2SaveEnergieKas groeien de paprika’s van het ras Maranello goed. Het gewas staat er volgens de telers goed op. Een goede, niet te hoge...

Lees meer