De rol van waterstof in de toekomstige energiemix

Op 1 november organiseerde het ISFC in Horst haar Kennisevent voor zachtfruittelers. Vanuit Kas als Energiebron gaven we invulling aan één van de tien workshops. Arjen de Jong van BlueTerra nam de ondernemers mee in de keuze van waterstof in de toekomstige energiemix. Als één van de directeuren staat Arjen aan de basis van duurzame energieconcepten voor de grootzakelijke markt, waterschappen en zakelijke kleinverbruikers. BlueTerra werkt samen met Glastuinbouw Nederland en Topsector T&U aan het waterstofprogramma in de Glastuinbouw.

Moet ik nu als ondernemer gaan investeren in waterstof? Waarom waterstof gebruiken als energiebron? Wat zijn de bronnen van duurzame waterstof ? Wat gaat waterstof straks kosten? Hoe kan de glastuinbouw inspelen op deze ontwikkeling? Allemaal vragen die in het verhaal van Arjen de Jong voorbij kwamen en waarover de ondernemers nadere informatie kregenArjen gaf aan dat er geen zicht is op volledige verduurzaming zonder aanvullende bronnen. Waterstof is hier zeker niet de enige optie. De warmtepomp ontwikkeling gaat ook hard.

Nieuwe grootschalige warmtepompen komen op de markt op basis van buitenlucht als bron met een redelijk gemiddeld rendement. Deze passen mogelijk beter en sneller in de bedrijfsvoering dan waterstof. Inmiddels is de aanleg van een hoge druk infrastructuur gestart. Vooralsnog wordt ingezet op een verbinding tussen grote industriële clusters. Maar er is nu wel onderzoek naar mogelijkheden omtrent regionale aftakkingen en regionale netten. Er is veel interesse bij ondernemers. Schaalgrootte en ligging worden sterk bepalend. Dus heb je interesse, meld je dan aan bij Hynetwork Services.

Glastuinbouw-clusters kunnen profiteren van de ontwikkeling van waterstofketens. Er wordt komende jaren ingezet op de ontwikkeling van innovatieve projecten rondom toepassen van nieuwe technologie op gebied van buffering, opslag en productie. De aardgas WKK komt in een lastig parket door oplopende energiebelasting en emissiekosten voor de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is er sprake van capaciteitstekort op de markt en een wens tot 100% CO2 vrij vermogen in 2035. Gasmotoren zijn een optie voor inzet van waterstof. Kortom de waterstof WKK kan zijn intrede doen. Andere alternatieven zijn brandstofcellen die geen emissies en een hoger elektrisch rendement scoren.

Als advies werd meegegeven om als glastuinbouwsector niet te afwachtend te zijn. Realiseer je dat met een doorlooptijd van meer dan 5 jaar een sluitende business nu vaak niet te maken is en de levering van waterstof ook nog niet langjarig mogelijk is. De prijs van waterstof kent nog een grote bandbreedte. Marktwerking bepaalt straks de verkoopprijs. Ga als sector aanhaken bij landelijke en internationale initiatieven.

Meer nieuws