De nieuwe DaglichtKas komt goed uit de startblokken

Alexander Boedijn (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw)

In juli 2018 is de nieuwe DaglichtKas van 5 ha in gebruik genomen bij Ter Laak Orchids in Wateringen. De flinke uitbreiding volgde nadat in 2014 een eerdere uitvoeringsvorm van het unieke kasontwerp zich bewees als een geslaagde innovatie voor duurzame orchideeënteelt.

In de DaglichtKas wordt namelijk zonlicht middels Fresnel lenzen gebundeld op zonnecollectoren en omgezet in warm water. Het warme water wordt naar een buffer gepompt en op een later tijdstip gebruikt als duurzame bron voor de verwarming. Naast het oogsten van warmte zorgt het systeem voor het wegschermen van direct zonlicht. Blootstelling aan direct zonlicht kan namelijk schadelijk zijn voor de orchidee.

75% warmtevraag ingevuld
De warmteoogst is gemeten vanaf juli tot en met november. Hoewel dit nog geen volledig seizoen beslaat waarin warmte kan worden geoogst, zijn de voorlopige resultaten positief. De warmteoogst van de nieuwe DaglichtKas kan namelijk minstens 35% van de totale warmtevraag van Ter Laak duurzaam invullen. Wanneer naar de potentie van de DaglichtKas als zelfstandig kascomplex wordt gekeken, blijkt dat maar liefst 75% van de warmtevraag met overtollige zonnewarmte kan worden ingevuld.

Hoewel er nog geen volgroeide orchideeën uit de nieuwe kas zijn gekomen, staan inmiddels alle afdelingen vol met planten. Het is dus nog te vroeg om de verwachte teeltversnelling te kwantificeren, maar doordat er zo’n 20% meer licht op het gewas wordt toegelaten zit er zeker een teeltversnelling in. Ter Laak geeft dan ook aan tevreden te zijn met de prestaties van de kas tot nu toe. Het klimaat is nauwkeurig beheersbaar en door de gunstige schaduwwerking van de zonnecollectoren durft Ter Laak het aan om hogere lichtsommen aan te houden.

EZK Energy Award 2018
De DaglichtKas valt onder het monitoringprogramma van het Innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland. In het monitoringprogramma wordt bekeken of innovatieve technieken in de praktijk doen wat er van verwacht wordt. Daarom wordt de warmteoogst ook het komende jaar bijgehouden om een jaarrond beeld van de prestaties te verkrijgen. Daarnaast wordt er gekeken naar de teeltversnelling en de energiebesparing die de LED-belichting in de nieuwe kas biedt.

De DaglichtKas van Ter Laak is genomineerd voor de Energy Award 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie en een filmpje over de DaglichtKas klik hier.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Foto: Hans van Tilborgh, Technokas Ingenieursbureau B.V.

Meer nieuws