De Groenste Komkommer

De begeleidingscommissie onderzoek (BCO) in het project De Groenste Komkommer kwam op donderdag 26 juli voor de eerste keer bij elkaar. Het project wordt uitgevoerd bij Delphy in Bleiswijk met een hoge draad komkommerteelt. De planning bestaat uit twee teelten die een jaarrondproductie kunnen invullen, met aanvang van de eerste productie rond 1 november en plantdatum op 7 oktober.

Latente warmte terugwinning
Het doel van dit project is om te onderzoeken en demonstreren hoe in de toekomst een duurzame, fossielvrije en rendabele jaarrondteelt van komkommer er uit zou kunnen zien. Fossielvrij betekent dat er op het bedrijf geen CO2-uitstoot plaats vindt. Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld, maar het lijkt erop dat voor (zwaar) belichte teelten een warmtevoorziening met een warmtepomp een interessante optie is. Deze warmtepomp wordt ingezet om de energie van vocht in de kaslucht (latente warmte) terug te winnen.

Jaarrondproductie
Ondanks dat de fossielvrije invulling in de praktijk nog best een weg te gaan heeft, is er veel belangstelling van komkommertelers voor dit project. Die belangstelling betreft vooral de invulling van de belichting en de stap naar een jaarrondteelt van komkommer. Er is gekozen voor een combinatie van SON-T top belichting, LED-topbelichting en LED-tussenbelichting: alle drie apart schakelbaar.

Combinatie SON-T en LED
Sommige telers zien het liefst direct full-LED omdat dat voor de toekomst het meest wenselijk lijkt. Uit de praktijk blijkt echter dat de meeste bedrijven met belichting nu beginnen met SON-T, met de verwachting dit in de toekomst uit te breiden met LED. Bovendien zijn er nog zorgen of met full-LED op dagen met erg weinig daglicht bepaalde lichtkleuren gemist worden waardoor problemen in het gewas ontstaan.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om het sectoraandeel te waarborgen is nieuwe financiering nodig via ‘Kennis in je Kas’.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws