De groenste komkommer in de zomer

Tristan Marçal Balk (Delphy)

De zomerteelt Komkommer bij het Delphy Improvement Centre was geplant op 25 april, waarna de planten netto 58,4 kg/m2 ofwel 138 stuks/m2 hebben geproduceerd tot en met week 34. De vruchten groeiden tussen de 10 en de 14 dagen aan de plant en werden gemiddeld met 428 gram van de plant gesneden. De planten zijn geplant met 2,9 planten/m2 en hebben gemiddeld 7,6 bladeren per week afgesplitst.

Planmatig en in balans telen
Het plan was om 4,6 kg/m2 te produceren door een setje per week aan te houden met zeven bladeren afsplitsing in de lichtste zomerweken. In het plan is meegenomen dat er wat verlies optreedt door misvormde vruchten en schade door plagen. Na het planten was de dunstrategie met vier keer twee setjes bedoeld om de groei van de plant te remmen. Dit was goed gelukt, maar achteraf gezien hadden de onderste vruchten lichter geoogst mogen worden om de plant door de piekbelasting heen te loodsen. Hierna is de teelt twee weken in balans geweest met een mooie netto productie van 4,2 kg/m2/week, zoals dat bedoeld was. De eerste hittegolf tussen 23 en 26 juni maakte een kortstondig einde aan het telen in balans waardoor er in combinatie met wat mycosphaerella aantasting op de voet van de stengel een aantal stengels uitvielen. De ‘mycos’ aantasting kwam in de eerste drie weken opzetten door een combinatie van een lage plantbelasting en een sterk ontwikkeld wortelgestel. Dit had (deels) voorkomen kunnen worden als er in de ochtend met een hogere EC gedruppeld had kunnen worden, wat door het gebruik van een dagvoorraad niet mogelijk is in deze teelt. Het gebruik van een buis, luchtbeweging door de slurven en het aanschakelen van de SON-T belichting mocht ook niet baten. De potentie van de teelt was te zien op de drie best presterende goten, waarop de minste planten zijn uitgevallen (3%). Op deze goten is netto 61,2 kg/m2 en bruto 66,6 kg/m2 totaal geproduceerd (t/m week 34).

Hitteplan
Het gewas aborteerde zijn vruchten, 6,6 vrucht/m2, in de drie weken na de eerste hittegolf, en splitste minder bladeren af, slechts zes bladeren/stengel in de week die volgde. De tweede hittegolf (23-27 juli) wisten we wat ons te wachten stond en hadden we een heus hitteplan opgesteld. De EC in de mat werd verlaagd naar twee, het energiedoek sloot bij 300 Watt/m2, de belichting bleef uit, en de koelstand van de actieve ontvochtiging ging aan. Door deze maatregelen is abortie beperkt gebleven tot 3 vruchten/m2 en bleef de bladafsplitsing met 7,7 bladeren in lijn der verwachting. Dit terwijl de tweede hittegolf warmer was en langer voortduurde dan de eerste.

Lichtbenutting
De lichtbenuttingsefficiëntie (LBE) over de teelt tot nu toe is 18,6 gram/mol wat gangbaar is voor een zomerteelt komkommer. De CropObserver meet vrijwel geen lichtstress in het gewas. Dit betekent dat de opname van CO2 in combinatie met de lichtsom bepalend is voor de assimilatenproductie. De SON-T, top-LED’s en inter-LED’s hebben gemiddeld 8, 5 en 10 uur, respectievelijk, per dag aangestaan. Op basis van de LBE kan gezegd worden dat er efficiënt met belichtingsuren is omgegaan, maar het sluit niet uit dat dit efficiënter had gekund.

Potentie fossiel-vrij telen
Met behulp van actieve ontvochtiging is het mogelijk om warmte te oogsten uit de kaslucht. Deze zomerteelt had een warmtevraag van bijna 6 m3/m2 aan aardgas en er is 4,5 m3/m2 aan warmte geoogst. Opgeteld met de hoeveelheid elektriciteit voor de warmtepomp is deze warmteoogst in deze teelt voldoende om aan de warmtevraag te voldoen. Daarmee zou je deze zomerteelt als fossielvrij kunnen beschouwen. Voor een jaarrond fossiel-vrije komkommerteelt zal tijdens de winterperiode meer warmte moeten worden geoogst dan wat bij de voorgaande winterteelt is gedaan. Daar zit nog wel enige potentie in, maar het is nog de vraag hoe een wintergewas reageert op meer ontvochtiging vanuit een slurf onder de goot in plaats vanuit een schermkier van boven.

Dit project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre. Het project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Diverse partijen dragen in cash en in kind bij aan dit project waaronder gewascoöperatie Komkommer, Ludvig Svensson, Signify, HortiPro en GremOnSystems.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws