Coating maakt hoger isolerend kasdek mogelijk zonder veel lichtverlies

In het project ‘Zonder emissie naar hoge transmissie’ worden lage thermische emissie eigenschappen (ook wel low-e genoemd) geïntegreerd in een anti-reflectieve coating. In gangbare low-e coatings, toegepast in dubbelglas voor ge-bouwen, wordt vaak een extreem dunne laag zilver gebruikt. Die schakelt de thermische infrarood emissie van glas vrijwel volledig uit. Dit heeft wel lichtverlies tot gevolg.

Transparante geleidende oxides (TCO) vertonen soortgelijke eigenschappen als het gaat om de reductie van thermisch infrarode emissie. De reductie bij deze materialen ligt net iets lager, maar er valt een hogere hemisferische transmissie te behalen.
Wat de partners in het onderzoek tot dusver hebben gepresenteerd, zijn diverse TCO’s uit huidige productielijnen bij glasfabrikant AGC en experimentele TCO’s, die actief worden ontwikkeld voor fotovoltaïsche toepassingen bij Solliance/TNO.
De focus ligt nu op het creëren van TCO’s met een zo laag mogelijke absorptie in het PAR-gebied en het reduceren van de reflectie van licht. Daarnaast wordt gewerkt aan de compatibiliteit van de coatings met het proces om glas te harden.

Prijspunt
Kijken naar hetgeen op industriële schaal op korte termijn mogelijk is, lijkt het erop dat de hemisferische transmissie vooralsnog iets minder zal zijn dan bij dubbel AR gecoat glas, maar wel een stuk beter dan bij standaard niet-gecoat glas. Tegelijkertijd levert het qua energiebesparing iets meer op dan het gebruik van een scherm.
Ook een low-e kasdek met een enkel scherm bespaart iets meer energie dan een conventioneel glazen kasdek met twee schermen. Aangetoond is dat er een prijspunt bestaat waarop deze methode van energie besparen competitief zal zijn. Of de productie op dat prijspunt ook winstgevend is voor de glasfabrikant is nog niet bekend en valt ook niet eenduidig te beantwoorden.

Lichtdoorlatendheid
Verder is in kaart gebracht wat nu al, op een meer experimentele schaal, kan worden gemaakt. Daarvoor is de samenwerking gezocht met Solliance, want in essentie lift dit project mee op de ontwikkelingen in fotovoltaïsche technologie, waar elektrische geleidbaarheid en transparantie voor de elektrodes van essentieel belang zijn.
Het feit dat deze materialen daarmee ook low-e eigenschappen hebben, is in de PV-industrie maar bijzaak. Qua lichtdoorlatendheid lijkt het er echter op dat er zeker nog winst te behalen valt. De verwachting is dat aan het einde van dit project een prototype kan worden gepresenteerd, dat zeker een paar procent meer licht doorlaat dan de industriële variant.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren ook Solliance en glasfabrikant AGC bijdragen.

Meer nieuws

In Memoriam Aat Dijkshoorn

Deze week ontvingen wij het trieste bericht dat onze collega Aat Dijkshoorn op 10 februari is overleden. Hij was een bekende voor velen in de...

Lees meer