CO2-winning uit buitenlucht mogelijk

"De winning van CO2 uit buitenlucht voor dosering in kassen is technisch al mogelijk. Er is echter nog doorontwikkeling en onderzoek nodig om het ook economisch haalbaar te maken." Dit stelde Robert Rosa van Antecy tijdens een pitch op het Fossielvrij Plaza van Kas als Energiebron op HortiContact in Gorinchem.

De techniek is gebaseerd op adsorptie van CO2 uit buitenlucht op een katalysator bed. Deze CO2 kan met behulp van warmte weer teruggewonnen en in geconcentreerde vorm worden gedoseerd in kassen. De gepatenteerde techniek is ontwikkeld door Antecy van oprichter Paul O’Connor, een ex Shell-man.

Voor het proces is veel warmte nodig, maar juist in de zomer is bij tuinbouwbedrijven vaak warmte beschikbaar en de CO2-vraag hoog. Er zijn nog veel vragen over de optimale inpassing op centraal of juist op decentraal niveau bij de glastuinbouwbedrijven. Ook de industrie heeft veel belangstelling voor het procedé. Volgens Rosa is deze techniek schoner en veiliger zijn dan de nu meeste gebruiken winning van CO2 uit rookgassen met amines.

Meer nieuws