Chrysanten telen kan met minder elektriciteit en minder warmte

Anja Dieleman (WUR)

De glastuinbouw staat voor de uitdaging om het energiegebruik terug te dringen, om daarmee de CO2-emissie te reduceren. In de belichte teelten is de transitie naar LED-belichting daarin cruciaal. Om een rendabele chrysantenteelt mogelijk te maken zal het energiegebruik voor belichting en verwarming teruggebracht moeten worden. In het deelproject ‘Chrysanten telen met minder elektriciteit en minder warmte’ is aangetoond dat dit mogelijk is.

In het onderzoek werden chrysanten Baltica en Pina colada geteeld bij twee temperaturen, ‘normale’ en ‘lage’ temperatuur van respectievelijk 18.5/18°C en 17.5/16.5°C (dag/nacht), en drie lichtniveaus (‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’ licht met lichtsommen van 6.0, 7.5 en 9.1 mol/m2/dag). De plantdichtheden en de periode lange dag werden aangepast aan de lichtniveaus. Het verlagen van de teelttemperatuur leidde tot een vertraging in de ontwikkeling van de bloemtakken. De uitgroeiduur werd niet beïnvloed door het lichtniveau, maar een lagere lichtintensiteit leidde tot een lager takgewicht. De productie uitgedrukt in kg versgewicht per m2 nam sterk af met een lagere lichtintensiteit, evenredig met de afname in plantdichtheid. Er bleek geen effect te zijn van de behandelingen op de hoeveelheid tripsschade en de grootte van de Botrytis laesies.

Ja, dat kan
Belangrijkste vraag is of het mogelijk is om temperatuur, lichtniveau en teeltbeslissingen, zoals het aantal dagen korte dag en de plantdichtheid, zodanig op elkaar af te stemmen dat een vergelijkbare plantkwaliteit wordt verkregen? Als alle resultaten worden samengevat is het antwoord op deze vraag: Ja, dat kan.
Deze proef werd uitgevoerd met twee rassen, Baltica en Pina colada. Ondanks het feit dat het er aan het begin van de teelt op leek dat de rassen aan het begin van de teelt verschilden in hun gevoeligheid voor lagere teelttemperaturen, bleek aan het einde van de teelt dat de resultaten van beide rassen vergelijkbaar waren.
De resultaten van deze proef geven aan dat het goed mogelijk is chrysanten te telen bij een lager energiegebruik zonder nadelige gevolgen voor takgewicht en taklengte. De teeltstrategie moet wel op de lagere temperaturen en lichtniveaus worden aangepast om de takkwaliteit te behouden. Dit betekent dat de productie per m2 lager uitvalt. Afhankelijk van de omstandigheden zal een teler hierin zelf zijn strategie moeten bepalen.

Meer nieuws