Capaciteit fotosynthese paprika herstelt weer snel

Het fenomeen dat paprika in het voorjaar een 30% lagere efficiëntie van de fotosynthese heeft bij gewenning aan het hoge CO2 concentratie, verdwijnt binnen 6 dagen. Doseren boven de 800 ppm heeft daarnaast weinig toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting en TTO dat gepresenteerd werd tijdens de Masterclass CO2 speciaal voor paprikatelers op vrijdag 25 september bij Demokwekerij Westland.

Uit eerder onderzoek bleek dat als paprika gewend is aan een hoge CO2-concentratie van 1000 ppm (de ‘wintersituatie’), de efficiëntie van de fotosynthese 30% lager is op het moment dat in het voorjaar de CO2-concentratie zakt in de kas. In nieuw onderzoek van Plant Lighting en TTO blijkt dat deze aanpassing binnen 6 dagen weer verdwijnt. Een andere doseerstrategie om dit fenomeen te voorkomen is dus niet nodig. Wel blijkt weer dat het doseren boven 800 ppm nagenoeg geen effect heeft op de fotosynthese bij paprika.

Daarnaast is onderzoek gedaan rondom CO2-doseren in de zomer. Uit metingen bij een praktijkbedrijf bleek dat wanneer de  juiste condities worden gehanteerd, de fotosynthese bij paprika zelfs bij zeer hete zomerdagen in stand blijft. Het betreffende bedrijf maakt gebruik van een diffuse coating en kon door een lagere bladtemperatuur (in de kop) de ramen meer gesloten houden. Het vochtdeficit bleef hierdoor beter op peil. De VPD bleef onder de 2 kPa. Ook was doseren zinvoller omdat de huidmondjes open blijven staan. De vraag bij de aanwezigen aan deze masterclass was of dit zonder een diffuse coating wel toepasbaar is.

Stappenplan effectief CO2 doseren
Peter Geelen van Plantmonitoring.nl presenteerde op de masterclass, georganiseerd door TTO, LTO Glaskracht Nederland, Inno-Agro en Demokwekerij Westland, een stappenplan om effectief CO2 te doseren in met name de zomermaanden. De eerste stap is om de huidmondjes open te houden. Hierbij speelt vocht een belangrijke rol. Door de open huidmondjes kan de plant zich koelen door verdamping, kan daardoor meer energie afgevoerd worden uit de kas en kan de CO2 beter benut worden voor het fotosyntheseproces. De tweede stap is om de luchtramen meer gesloten te houden, met als bijkomend gevolg dat de CO2 verliezen beperkt blijven en het VD minder oploopt. De derde stap is dat de doseerstrategie afgestemd wordt op het lichtniveau.

Als laatste stap is dat het verbruik aan assimilaten aangepast wordt op de aanmaak van assimilaten. Hierbij vormt een constante afstemming van de etmaaltemperatuur op de lichtsom en een lagere plantbelasting belangrijke handvaten. De vier stappen vormen dus een samenhangend geheel dat elkaar versterkt. Men kan eenvoudig met een infra rood camera beginnen in kaart te brengen wanneer de huidmondjes gaan sluiten.

Meer nieuws