Call nieuwe projectideeën Kas als Energiebron

Kas als Energiebron heeft een call uitgedaan om nieuwe projectideeën in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid additionele middelen beschik-baar voor projecten die bijdragen aan het versneld en substantieel realiseren van de CO2-reductie.

De voorstellen kunnen leiden tot financiering van energieprojecten vanaf oktober 2022. De call is tot stand gekomen in samenspraak met de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Ideeën die direct vanuit de praktijk komen zijn extra welkom. Voor meer informatie zie de bijgevoegde brief.  

Meer nieuws