Businesscase semitransparante PV-panelen in kasdek

Pieter Vlaar, Vertify

Het gebruik van semi-transparante PV-panelen in het kasdek draagt bij aan de elektrificatie van de energievoorziening. Uit een quick scan blijkt dat toepassing van PV-panelen, gebaseerd op de huidige stand van de PV-technologie en de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn, verschillende effecten op de opbrengsten heeft, afhankelijk van de specifieke teelt.

Het gebruik van semi-transparante PV-panelen in de komkommerteelt zorgt voor in aanzienlijk lagere opbrengsten per kilogram. Dit komt voornamelijk door de verminderde beschikbaarheid van zonlicht, wat niet voldoende gecompenseerd wordt door de extra energieopbrengsten. Hierdoor kan het negatieve financiële saldo niet worden rechtgetrokken, waardoor de investeringen in het PV-zonnesysteem niet rendabel zijn.

Bij de teelt van anthurium en gerbera leiden semi-transparante PV-panelen tot positieve financiële resultaten, voornamelijk dankzij de extra energieopbrengsten. Deze positieve saldo's zijn echter naar verwachting niet voldoende om de investeringen in het PV-systeem binnen een economisch redelijke termijn terug te verdienen, rekening houdend met realistische energieprijzen en investeringskosten.

Het lijkt erop dat semi-transparante PV-panelen, vooral die gebaseerd op siliciumtechnologie met encapsulatietechnologie in een dambordpatroon, alleen economisch aantrekkelijk zullen zijn voor een beperkt aantal gewassen onder glas. Dit geldt met name voor gewassen waarbij een afname van de lichtdoorlatendheid van het kasdek niet leidt tot evenredige verminderingen in biomassaopbrengsten.

Dit onderzoek is gefinancierd door Kennis in je Kas.

Meer nieuws